ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

โรงพยาบาล/สถาบัน

 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา View : 16,560  Users Rating : 9.76
ที่ตั้ง 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต, ห้องสมุด, งานวิจัย
 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ View : 9,257  Users Rating : 9.75
ที่ตั้ง 196 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ View : 9,239  Users Rating : 9.69
ที่ตั้ง 61 ซอยเทสบาล19 ถนนสุขุมวิท อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ View : 30,103  Users Rating : 9.63
ที่ตั้ง 75/1 ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต
 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ View : 6,728  Users Rating : 9.50
ที่ตั้ง 440 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000
 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ View : 7,555  Users Rating : 9.50
ที่ตั้ง 210 หมู่ 11 ถนนนครพนม-ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 สถาบันราชานุกูล View : 9,954  Users Rating : 9.50
ที่ตั้ง 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เนื้อหา : สถาบันราชานุกูล...อยากทราบพัฒนาการของบุตรหลานว่าปกติหรือไม่ ลองทำแบบทดสอบ
 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ View : 10,414  Users Rating : 9.00
ที่ตั้ง 289 ถนนธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
 โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ View : 46,561  Users Rating : 8.88
ที่ตั้ง 2 หมู่ 4 ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต, แบบทดสอบทางสุขภาพจิต
10   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ View : 2,114  Users Rating : 8.50
169 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
11   โรงพยาบาลสวนปรุง View : 11,824  Users Rating : 8.25
ที่ตั้ง 131 ถนนช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต, ห้องสมุด, แบบทดสอบทางสุขภาพจิต
12   Department of Mental Health View : 6,975  Users Rating : 8.00
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
13   โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ View : 6,739  Users Rating : 8.00
ที่ตั้ง 176 หมู่ 3 ต.หนองน้ำใส อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต
14   โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ View : 8,542  Users Rating : 7.50
ที่ตั้ง 212 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต
15   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ View : 6,991  Users Rating : 6.00
ที่ตั้ง 169 ถนนชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 เนื้อหา : บทความต่างๆ, ถามตอบปัญหาทางสุขภาพจิต, แบบทดสอบทางสุขภาพจิต, ห้องสมุด
16   โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ View : 8,207  Users Rating : 5.88
ที่ตั้ง 472 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
17   สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ View : 18,054  Users Rating : 5.75
ที่ตั้ง 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 เนื้อหา : ศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต ( Mental Health Crisis Center ) เวบไซต์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุวิกฤต ที่ไม่อาจคาดถึง
18   โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ View : 8,088  Users Rating : 3.50
ที่ตั้ง 86 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
19   สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ View : 205  Users Rating : 3.50
ที่ตั้ง 282 หมู่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
20   โรงพยาบาลศรีธัญญา View : 14,170  Users Rating : 3.00
ที่ตั้ง โรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ทั้งหมด : 20 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1