ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข

 กรมการแพทย์ View : 4,854  Users Rating : 8.00
กรมการแพทย์
 กระทรวงสาธารณสุข View : 11,680  Users Rating : 7.88
กระทรวงสาธารณสุข
 เว็บไซต์ รมว. กระทรวงสาธารณสุข View : 5,945  Users Rating : 7.00
เว็บไซต์ รมว. กระทรวงสาธารณสุข
 องค์การอนามัยโลก View : 1,654  Users Rating : 7.00
องค์การอนามัยโลก
 หน่วยงาน/องค์ด้านสาธารณสุข View : 3,998  Users Rating : 7.00
หน่วยงาน/องค์ด้านสาธารณสุข
 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข View : 3,414  Users Rating : 7.00
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 สนง. คณะกรรมการอาหารและยา View : 1,439  Users Rating : 7.00
สนง. คณะกรรมการอาหารและยา
 กรมอนามัย View : 4,029  Users Rating : 7.00
กรมอนามัย
 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ View : 3,748  Users Rating : 7.00
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10   กรมพัฒนาการแพทย์ฯ View : 2,957  Users Rating : 7.00
กรมพัฒนาการแพทย์ฯ
11   กรมควบคุมโรค View : 4,687  Users Rating : 7.00
กรมควบคุมโรค
12   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข View : 5,324  Users Rating : 7.00
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ทั้งหมด : 12 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1