ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สธ.ห่วงน้ำท่วม 9 จังหวัดภาคใต้เร่งส่งเวชภัณฑ์ช่วยเหลือ

สธ.ห่วงน้ำท่วม 9 จังหวัดภาคใต้เร่งส่งเวชภัณฑ์ช่วยเหลือ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคใต้ 12จังหวัด ได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ปัจจุบันยังพื้นที่น้ำท่วม 6 จังหวัด ได้แก่นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี พัทลุง นราธิวาส ยะลา และสงขลาสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ระนอง ปัตตานีประจวบคีรีขันธ์และตรัง มีสถานบริการได้รับผลกระทบ 65แห่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเริ่มเปิดให้บริการตามปกติแล้วและมีบุคลากรสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 1,296 ครัวเรือนอยู่ระหว่างประมาณการความเสียหายกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม การดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัว การจัดการสุขาภิบาลบริเวณบ้าน สุขภาวะส่วนบุคคลการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 1,114คน โดยส่วนกลาง สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ เป็นยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 111,000ชุด ยาน้ำกัดเท้า 65,000 ชุด และอยู่ระหว่างจัดส่งเพิ่มเติมอีก 52,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดอุทกภัย

นายแพทย์โสภณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.59-3 ม.ค.60 ในพื้นที่สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ พบว่ามีผู้เสียชีวิต 37 ราย แยกเป็นพลัดตกน้ำ6 คน จมน้ำ 31 คน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 12 คน สงขลา 8 คน ปัตตานี 6 คน สุราษฏร์ธานี 5 คน พัทลุง 4 คน ประจวบคีรีขันธ์และตรังจังหวัดละ 1 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 616 คน จากสาเหตุลื่นล้ม ของมีคมในน้ำบาดสัตว์ที่หนีน้ำกัด เป็นต้น จากการประเมินปัญหาสุขภาพจิตของทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต(MCATT) ผู้ประสบภัยจำนวน 6,884คน พบมีความเครียดจากน้ำท่วม 97 คน อาการซึมเศร้า 71 คน เสี่ยงฆ่าตัวตาย 32 คนและที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 32 คน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และสงขลาขณะนี้ได้ส่งผู้เกี่ยวข้องเข้าให้การดูแลแล้ว

สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เกิดภัย ขอให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม โดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรค เป็นต้น และให้เตรียมวัสดุที่สามารถลอยน้ำได้ เช่นแกลลอนพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ลูกมะพร้าว ยางในรถยนต์สำหรับใช้ยึดเกาะพยุงตัวขณะลุยน้ำท่วม

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที 5 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่บ้านเมืองออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

5 มกราคม 2560

ที่มา บ้านเมือง

Posted By STY_Lib

Views, 47