ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เฮ!! ประกันสังคมทำฟันฟรีวงเงิน 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่ม 1 ก.พ.

เฮ!! ประกันสังคมทำฟันฟรีวงเงิน 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย เริ่ม 1 ก.พ.

โดย MGR Online 4 มกราคม 2560 16:38 น. (แก้ไขล่าสุด 4 มกราคม 2560 17:02 น.)

ก.แรงงาน เตรียมลงนามร่วม มท. และ สธ. กลาง ม.ค. นี้ ให้ “ผู้ประกันตน” ทำฟันวงเงิน 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย ใน รพ.รัฐทุกแห่ง และคลินิกเครือข่ายประกันสังคม 535 แห่ง เริ่ม 1 ก.พ. นี้ เผย เพิ่มสิทธิตรวจสุขภาพฟรี รพ.นพรัตนราชธานี นำร่องที่แรก วันที่ 6 ม.ค. นี้

พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า หลังจาก สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เพิ่มค่าทันตกรรมจากเดิม 600 บาทต่อปีต่อคน เป็น 900 บาทต่อปีต่อคน โดยมีการขยายสิทธิให้สามารถรับบริการทันตกรรมได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า ซึ่งนำร่องสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนที่ไม่ต้องสำรองจ่ายจำนวน 78 แห่ง ใน 22 จังหวัดไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กระทรวงแรงงานจะลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ช่วงกลางเดือน ม.ค. 2560 นี้ ให้ผู้ประกันตนสามารถรับบริการทันตกรรมในวงเงิน 900 บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในคลินิกเครือข่ายประกันสังคมกว่า 535 แห่ง และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ในวันที่ 1 ก.พ. 2560

พล.อ.ศิริชัย กล่าวว่า สำหรับกรณีการตรวจสุขภาพฟรีในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ยังมีเรื่องต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่า และความเสี่ยงในบางประเด็น แต่กระทรวงแรงงานต้องการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับผู้ประกันตน โดยในวันที่ 6 ม.ค. 2560 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จะเป็นโรงพยาบาลนำร่องที่ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้ประกันตน ซึ่งตนจะเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ฉบับวันที 5 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ผู้จัดการออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

5 มกราคม 2560

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By STY_Lib

Views, 38