ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สธ.เร่งส่งยาช่วยเหลือน้ำท่วมใต้กว่าแสนชุด เผย 65 รพ.เปิดบริการปกติแล้ว

สธ.เร่งส่งยาช่วยเหลือน้ำท่วมใต้กว่าแสนชุด เผย 65 รพ.เปิดบริการปกติแล้ว

โดย MGR Online 4 มกราคม 2560 15:57 น. (แก้ไขล่าสุด 4 มกราคม 2560 17:00 น.)

สธ. เผย น้ำท่วมภาคใต้ รพ. รับผลกระทบ 65 แห่ง แต่กลับมาให้บริการได้แล้ว เร่งส่งยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย 111,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 65,000 ชุด ห่วงเหตุจมน้ำหลังพบตายสะสม 37 ราย ด้าน สบส. เผยมี รพ. เสี่ยงน้ำท่วม 8 แห่ง ประสานเตรียมพร้อมรับมือแล้ว

วันนี้ (4 ม.ค.) นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคใต้ ว่า ได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ปัจจุบันยังพื้นที่น้ำท่วม 6 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง นราธิวาส ยะลา และ สงขลา สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ระนอง ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ และ ตรัง มีสถานบริการได้รับผลกระทบ 65 แห่ง สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเริ่มเปิดให้บริการตามปกติแล้ว และมีบุคลากรสาธารณสุขได้รับผลกระทบ 1,296 ครัวเรือน อยู่ระหว่างประมาณการความเสียหาย

“ผมได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วม การดูแลตนเอง และบุคคลในครอบครัว การจัดการสุขาภิบาลบริเวณบ้าน สุขภาวะส่วนบุคคล การออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง และผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 1,114 คน โดยส่วนกลาง สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ เป็นยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย 111,000 ชุด ยาน้ำกัดเท้า 65,000 ชุด และอยู่ระหว่างจัดส่งเพิ่มเติมอีก 52,000 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดอุทกภัย” ปลัด สธ. กล่าว

นพ.โสภณ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 3 มกราคม 2560 ในพื้นที่สถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ พบว่า มีผู้เสียชีวิต 37 ราย แยกเป็น พลัดตกน้ำ 6 คน จมน้ำ 31 คน ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 12 คน สงขลา 8 คน ปัตตานี 6 คน สุราษฎร์ธานี 5 คน พัทลุง 4 คน ประจวบคีรีขันธ์ และ ตรัง จังหวัดละ 1 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 616 คน จากสาเหตุลื่นล้ม ของมีคมในน้ำบาด สัตว์ที่หนีน้ำกัด เป็นต้น จากการประเมินปัญหาสุขภาพจิตของทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ผู้ประสบภัยจำนวน 6,884 คน พบมีความเครียดจากน้ำท่วม 97 คน อาการซึมเศร้า 71 คน เสี่ยงฆ่าตัวตาย 32 คน และที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 32 คน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และ สงขลา ขณะนี้ได้ส่งผู้เกี่ยวข้องเข้าให้การดูแลแล้ว สำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เกิดภัย ขอให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ ประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด จัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม โดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มสะอาด ยารักษาโรค เป็นต้น และให้เตรียมวัสดุที่สามารถลอยน้ำได้ เช่น แกลลอนพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก ลูกมะพร้าว ยางในรถยนต์ สำหรับใช้ยึดเกาะพยุงตัวขณะลุยน้ำท่วม

ด้าน นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า จากการประเมินพบว่า มีสถานพยาบาลที่มีความเสี่ยงน้ำท่วม 8 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพัทลุง 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพัทลุง โรงพยาบาลควนขนุน โรงพยาบาลกงหรา และ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดตรัง 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลรัษฎา และ จังหวัดสงขลา 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลนาทวี และ โรงพยาบาลจะนะ โดยได้ประสานและร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดังกล่าว ดำเนินการป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลไว้ล่วงหน้า ขนย้ายเครื่องมือแพทย์ไว้ที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันความสูญเสียและสามารถให้บริการประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการตรวจสอบระบบการสื่อสารของโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ได้เตรียมทีมวิศวกรฉุกเฉินไว้ 4 ทีม ซึ่งมีทั้งด้านเครื่องมือแพทย์ และโยธา พร้อมออกปฏิบัติการทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

“สำหรับกรณีน้ำเข้าท่วมอาคารแพทย์แผนไทย ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระดับน้ำสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ทำให้โต๊ะทำงาน และชุดสำรองไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้รับความเสียหาย 1 เครื่อง ล่าสุดนี้ระดับน้ำลดลงแล้ว กรมฯ ได้ส่งทีมวิศวกรโยธาเข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสถานที่แล้ว” รองอธิบดี สบส. กล่าว

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ฉบับวันที 5 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ผู้จัดการออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

5 January 2560

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By STY_Lib

Views, 55