ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สธ.กำชับทุกจังหวัดเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยให้รถพยาบาลติดจีพีเอส

สธ.กำชับทุกจังหวัดเข้มงวดมาตรการความปลอดภัยให้รถพยาบาลติดจีพีเอส

ปลัด สธ. กำชับทุกจังหวัดเข้มงวดมาตรการ ดูแลรถพยาบาลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ ให้รถพยาบาลทุกคัน ติดตั้งจีพีเอส ควบคุมความเร็ว ติดกล้องในรถพยาบาลติดตามพฤติกรรมคนขับ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุชนกันแล้วพลิกคว่ำระหว่างนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาให้ดีที่สุด และยังสามารถรับราชการต่อได้ ที่โรงพยาบาลเลิศสิน กรุงเทพฯ

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่าสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขจะทำให้ได้ อันดับแรกคือขวัญกำลังใจ ให้ความมั่นใจในสิ่งที่ผู้ป่วยกังวล เช่น ให้มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาให้ดีที่สุด ให้ความมั่นใจว่ายังสามารถรับราชการต่อได้ ตามระเบียบของทางราชการ แม้การรักษาจะต้องใช้เวลานาน รวมทั้งข้อกังวลในเรื่องการดูแลคุณพ่อของผู้ป่วยที่อายุ 90 ปี เวลาที่คุณพ่อเจ็บไข้ได้ป่วย ยืนยันว่ามีเครือข่ายดูแลจุดนี้ให้ได้

เรื่องที่ 2 เรื่องเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ให้บริการ ได้มอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างอิงระเบียบของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมาตรา 44 ซึ่งจำนวนเงินที่ได้อาจจะไม่มากนัก แต่ภายในเขตสุขภาพมีการดูแลช่วยเหลือกันอยู่แล้วเป็นน้ำใจที่มีต่อกัน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างศึกษาระเบียบของกระทรวงการคลัง โดยให้แนวทางการชดเชยผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการดูแลผู้ป่วย เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือเปรียบเทียบกับทหารตำรวจที่ปฏิบัติงานหน้าที่ราชการ ซึ่งทางกระทรวงฯ พยายามเร่งรัดดำเนินการขยายความครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุ รวมทั้งโรคอุบัติใหม่อื่นๆ

สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งรัดคือ มาตรการเรื่องการดูแลของรถพยาบาลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและสั่งการให้ทุกโรงพยาบาล รถพยาบาลต้องทำประกันชั้น 1 พร้อมย้ำผู้บริหารต้องให้ดูแลเรื่องรถพยาบาลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หากพบต้องสอบสวนหาสาเหตุและวางแผนป้องกันและไม่ให้เกิดอีก ซึ่งขณะนี้ได้มอบเป็นนโยบายให้รถพยาบาลทุกคันติดตั้งจีพีเอส ควบคุมความเร็ว ติดกล้องในรถพยาบาลเพื่อดูพฤติกรรมคนขับด้วย จัดอบรมพนักงานขับรถ เป็นต้น

"ต้องลดเรื่องของการบาดเจ็บในท้องถนนให้ได้มากที่สุด รัฐบาลได้เร่งรัดดำเนินการอย่างเต็มที่ ขณะนี้จำนวนรถในท้องถนนมีจำนวนมาก ต้องมีการบริหารจัดการในเชิงระบบการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งคน รถ และสภาพแวดล้อม ถนนหนทาง ที่สำคัญคือ พฤติกรรมของคนขับ ผู้โดยสาร ที่ต้องมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัย"

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที 6 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่บ้านเมืองออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

6 มกราคม 2560

ที่มา บ้านเมือง

Posted By STY_Lib

Views, 40