ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

คัดกรอง“เด็กหูหนวกแต่กำเนิด”ยาก ค่าผ่าตัดแพงกว่า 7 แสนบาท ทำรักษาช้า เด็กเป็นใบ้

คัดกรอง “เด็กหูหนวกแต่กำเนิด” ยาก ค่าผ่าตัดแพงกว่า 7 แสนบาท ทำรักษาช้า เด็กเป็นใบ้

โดย MGR Online 5 มกราคม 2560 15:35 น. (แก้ไขล่าสุด 5 มกราคม 2560 16:04 น.)

กรมการแพทย์เผยคัดกรองเด็กหูหนวกแต่กำเนิดยาก พ่วงค่าผ่าตัดฝังแก้วหูเทียมแพงกว่า 7 แสนบาท ซ้ำไม่อยู่ในสิทธิบัตรทอง ทำเด็กรับการรักษาน้อย เพิ่มการเป็นใบ้ อ้อนของบดูแลคนพิการจาก พม. เพิ่มในการรักษา ด้าน “บิ๊กอู๋” เผย เตรียมจัดคอนเสิร์ตคนพิการครั้งใหญ่ระดมทุนช่วยผ่าตัดหูคนพิการ

วันนี้ (5 ม.ค.) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อร่วมบรรยายพิเศษ “การบูรณาการแผนและการดำเนินงานการพัฒนาวัยเด็กและผู้สูงอายุ” ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สธ. ซึ่งมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ สธ. เป็นประธาน โดย พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพคนตามกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยเด็กและผู้สูงอายุ ซึ่ง พม. ก็มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานทั้ง 2 กลุ่มวัย อย่างกลุ่มวัยเด็กต้องมีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ ซึ่งการลงทุนกับเด็กนั้นจะให้ผลตอบแทนกลับคืนมามากถึง 7 เท่า อย่างไรก็ตาม พม. คงไม่สามารถทำงานเพียงฝ่ายเดียวได้ ต้องมีการบูรณาการร่วมกันหลายกระทรวง อย่าง สธ. ก็มีการทำงานร่วมกันมาตลอด ในเรื่องการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการประชุม นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ สธ. ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเด็กพิการทางหู ว่า ประเทศไทยมีเด็กแรกเกิดปีละประมาณ 700,000 คน โดยประมาณการว่ามีเด็กพิการหูหนวกชนิดที่สามารถรักษาได้อยู่ประมาณ 1,000 กว่าราย จากการอิงข้อมูลสถิติของทั่วโลก โดยเด็กที่มีปัญหาพิการหูหนวกตั้งแต่กำเนิด หากไม่ได้รับการรักษาจะกระทบกับพัฒนาการด้านการพูด ทำให้เป็นใบ้ด้วย จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการฝังแก้วหูเทียม ซึ่งยิ่งได้รับการผ่าตัดเร็วเท่าไรก็ยิ่งดี โดยเฉพาะภายใน 1 ปีแรก จะช่วยให้เด็กสามารถพูดได้เหมือนเด็กปกติ แต่ปัญหาคือเรื่องของการคัดกรองในเด็กเล็กทำได้ยาก อีกทั้งค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เฉพาะแก้วหูเทียมอย่างเดียวราคาถึง 700,000 บาท และยังไม่ได้บรรจุในชุดสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) โดยในปี 2559 มีเด็กพิการหูหนวกแต่กำเนิดที่ได้รับการรักษาโดยการฝังแก้วหูเทียมด้วยเงินกองทุนสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพผู้พิการของ พม.เพียง 5 รายเท่านั้น

“นอกจากปัญหาเรื่องค่ารักษาที่สูงมากแล้ว การจะฟื้นฟูให้เด็กสามารถพูดได้ต้องมีการฝึกสอน ฝึกพูดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของพ่อแม่ด้วย เพราะเท่าที่ผ่านมาเด็กบางคนที่ได้รับการผ่าตัดแล้วก็สามารถพูดจาได้คล่องแคล่วเลย แต่บางคนพูดได้ แต่อาจจะไม่เต็มร้อย ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับกระบวนการดูแลหลังการผ่าตัด” อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวและว่า สำหรับการค้นหาเด็กหูหนวกแต่กำเนิดให้เจอ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติกำลังดำเนินการอยู่ ส่วนโรงพยาบาลที่สามารถทำการผ่าตัดได้มีที่โรงพยาบาลราชวิถี โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลศูนย์บางแห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการอบรมเพิ่มศักยภาพแพทย์ด้านโสต ศอ นาสิก ในโรงพยาบาลสังกัด สธ. ให้สามารถทำการผ่าตัดฝังแก้วหูเทียมได้ ทั้งนี้ ในอนาคตหากสามารถค้นหาเด็กพิการหูหนวกเพิ่มขึ้นก็อยากจะของบประมาณจากกองทุนสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพผู้พิการของ พม.ในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้นเช่นกัน

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ แต่คงต้องมีการพิจารณากันอย่างละเอียด อย่างไรก็ตาม พม.มีการเตรียมการจัดคอนเสิร์ตของผู้พิการขนาดใหญ่ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินรายได้มาสนับสนุนการผ่าตัดหูคนพิการด้วย

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ฉบับวันที 6 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ผู้จัดการออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

6 January 2560

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By STY_Lib

Views, 43