ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เตรียมแก้ กม.บัตรทอง ยันไม่สอดไส้ “ร่วมจ่าย” ดึงทุกภาคส่วนเป็น คกก.

เตรียมแก้ กม.บัตรทอง ยันไม่สอดไส้ “ร่วมจ่าย” ดึงทุกภาคส่วนเป็น คกก.

โดย MGR Online 5 มกราคม 2560 16:21 น. (แก้ไขล่าสุด 5 มกราคม 2560 17:17 น.)

รมว.สธ. เผย เตรียมแก้กฎหมาย “บัตรทอง” ย้ำไม่สอดไส้เรื่อง “ร่วมจ่าย” แน่นอน แจงแก้กฎหมายยึดหลักการความยั่งยืน และผลการศึกษาการปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลัง เล็งตั้ง คกก. ปรับปรุงร่าง ดึงทุกภาคส่วนร่วมเป็นกรรมการ

จากกรณีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งมาตรา 44 เพื่อปลดล็อกแก้ปัญหาการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) หลังพบติดขัดข้อกฎหมาย ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถใช้งบได้ในหลายประเด็น และอาจกระทบกับการบริการผู้ป่วยได้ เช่น การนำงบประมาณไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟโรงพยาบาล ค่าตอบแทนบุคลากร เงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้บุคลากรสาธารณสุขกรณีได้รับผลกระทบจากบริการทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งในระยะยาวต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

วันนี้ (5 ม.ค.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการปรับปรุง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ว่า คำสั่งมาตรา 44 ออกมาเพื่อให้ทำงานได้ไปก่อน แต่เพื่อความยั่งยืนต้องมีการปรับปรุงกฎหมาย ซึ่งได้มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง และ สธ. โดยกระทรวงยุติธรรมได้มอบให้ สธ. เป็นผู้จัดทำหลัก ซึ่งตนมองว่าอาจมีความซ้ำซ้อนได้ จึงควรดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่างการปรับปรุง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งการประชุมบอร์ด สปสช. วันที่ 6 ม.ค. นี้ ตนจะขอให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอชื่อเข้ามา เพื่อตั้งคณะกรรมการดังกล่าว โดยแต่ละภาคส่วนจะมีทั้งตัวแทนองค์กรภาคเอกชน ตัวแทนท้องถิ่น และตัวแทนจากสหวิชาชีพ เป็นต้น คาดว่าจะตั้งคณะกรรมการได้ภายในสัปดาห์หน้า

“ย้ำว่า คณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขกฎหมายทั้งฉบับ แค่ปรับปรุงสิ่งที่ติดขัดต่อการทำงาน ให้สามารถเดินหน้าทำงานต่อไปได้ ซึ่งการปรับแก้นั้นในหลักการ คือ เรื่องการสร้างความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ หรือ SAFE โดยมี 4 เป้าประสงค์ คือ 1. Sustainability ความยั่งยืน 2. Adequacy ความเพียงพอ 3. Fairness ความเท่าเทียม และ 4. Efficiency ความมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะยังนำผลการศึกษาของ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลังและระบบหลักประกันสุขภาพ ที่ก่อนหน้านี้ ได้ทำการศึกษาภาพรวมไว้มาพิจารณาด้วย ส่วนในรายละเอียดจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดที่จะตั้งขึ้น ผมจะไม่ขอเข้าไปก้าวล่วงเด็ดขาด เพราะจะเกิดความเข้าใจผิดโยงประเด็นไปหมด” รมว.สธ. กล่าว

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ทั้งนี้ ยืนยันว่า การปรับปรุง พ.ร.บ. หลักประกันสัขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ไม่มีเติมเรื่อง “ร่วมจ่าย” ลงในกฎหมาย ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่หลายคนกังวล ทั้งการปรับแก้คุณสมบัติของผู้ลงสมัครเลขาธิการ สปสช. ใหม่ เรื่องนี้ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้นพิจารณาเองว่าควรแก้ไขหรือไม่

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ฉบับวันที 6 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ผู้จัดการออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

6 January 2560

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By STY_Lib

Views, 41