ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

‘บิ๊กอู๋’ร่วมกรมสุขภาพจิตแก้ปัญหา’คนไร้บ้าน-ขอทาน’ หลังพบป่วยทางจิตเวช

‘บิ๊กอู๋’ร่วมกรมสุขภาพจิตแก้ปัญหา’คนไร้บ้าน-ขอทาน’ หลังพบป่วยทางจิตเวช

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการหารือร่วมกับ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และผู้บริหารกระทรวงในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง โดย พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า พม.มีแผนการทำงานร่วมกันกับ สธ. หลักๆ คือ 1.พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย มี 5 กลุ่ม คือ กลุ่มวัยเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนถึงแรกเกิด 0-5 ปี กลุ่มเด็กนักเรียน 5-14 ปี กลุ่มวัยรุ่น 15-21 ปี กลุ่มวัยแรงงาน 15-59 ปี และกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ 2.การเตรียมพร้อมรองรับผู้สูงอายุ โดยทั้งสองอย่างก็จะมีการทำงานควบคู่กับ สธ.ในด้านต่างๆ ทั้งด้านความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยที่ดี เป็นต้น

“นอกจากนี้ในกลุ่มอื่นๆ อย่างคนไร้บ้าน ไร้ที่พักพิง คนขอทาน ที่ผ่านมา พม.ได้ร่วมกับ สธ.สำรวจและคัดกรอง ซึ่งพบขอทานประมาณ 4,710 คน และพบว่ามีประมาณ 1,544 คน ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร และหลายคนก็ป่วยทางจิตเวช ซึ่งได้ส่งต่อให้ สธ.รับการรักษา ส่วนใครที่ไม่มีที่พักพิงก็เข้าสู่บ้านพักพิงของ พม. ส่วนที่ไม่มีสถานะ และพบว่าเป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป” พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมได้สำรวจและคัดกรองคนไร้บ้านในพื้นที่บริเวณสนามหลวงประมาณ 4,000 คน พบว่าป่วยเป็นจิตเวช 24 คน ซึ่งลบทัศนคติของคนทั่วไปที่มักมองคนเหล่านี้ว่าน่ากลัว มีอาการป่วยทางจิต เพราะส่วนใหญ่ไม่ใช่ หลายคนไม่มีที่พักพิง เพราะไม่มีครอบครัว บางคนรู้สึกว่ามาอยู่ที่สนามหลวง เพราะสะดวกสบาย มีอาหารครบ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้ป่วยจิตเวช ทางกรมได้ส่งต่อไปรักษาที่ รพ.ศรีธัญญา เพราะหลายคนไม่ได้มีอาการรุนแรง เพียงแต่อาจขาดยา ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที 6 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่มติชนรายวันออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

6 มกราคม 2560

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By STY_Lib

Views, 40