ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เผยบ้านใกล้ถนนใหญ่เพิ่มเสี่ยงโรคสมองเสื่อม

เผยบ้านใกล้ถนนใหญ่เพิ่มเสี่ยงโรคสมองเสื่อม

ผลวิจัยในแคนาดาพบประชาชนที่อาศัยใกล้กับถนนใหญ่มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมมากกว่าคนที่มีบ้านอยู่ไกลออกไป

ผลวิจัยตีพิมพ์ในวารสารเดอะแลนเซ็ท ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ของอังกฤษเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งศึกษาผู้ใหญ่ราว 6 ล้านคนในรัฐออนแทรีโอของแคนาดาในช่วงปี 2544-2555 พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ห่างจากถนนหลักที่มีการจราจรหนาแน่นน้อยกว่า 50 เมตร มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้น 7% ส่วนผู้ที่มีบ้านอยู่ห่างจากถนนใหญ่ในช่วง 50-100 เมตร ความเสี่ยงจะเป็นโรคสมองเสื่อมอยู่ที่ 4% สำหรับผู้ที่อาศัยห่างจากถนนใหญ่ในระยะ 100-200 เมตร ความเสี่ยงจากโรคนี้อยู่ที่ 2%

งานวิจัยชิ้นนี้พบว่า ปัจจัยหลักที่เสี่ยงทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมเนื่องจากผู้ที่อาศัยใกล้กับถนนใหญ่ได้รับก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์และฝุ่นละอองและอนุภาคในอากาศเป็นเวลานาน รวมถึงปัจจัยแวดล้อมอื่น ได้แก่ เสียงดังรบกวนและมลพิษด้านอื่น

ฮง เฉิน จากแผนกสาธารณสุขรัฐออนแทรีโอ หัวหน้าทีมวิจัยชิ้นนี้กล่าวว่า จากการศึกษาของเราพบว่า ถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดความตึงเครียดซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อม สภาพสังคมปัจจุบันที่มีประชากรเพิ่มขึ้นและมีการขยายตัวของเมืองมากขึ้น เป็นปัจจัยผลักด้นทำให้ประชาชนจำนวนมากจำเป็นต้องมีบ้านอยู่ใกล้กับถนนที่มีจราจรติดขัด อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นตามมา

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า มีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมทั่วโลกอยู่ราว 47.5 ล้านคน ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการเสื่อมสภาพของความจำ, ความคิด, พฤติกรรมและความสามารถในการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และพบผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นราว 7.7 ล้านคนทุกปี โดยผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จะมีอาการสมองเสื่อมถึง 60-70% ส่วนสาเหตุอื่น ได้แก่ การอุดตันของเส้นโลหิตในสมองและความดันโลหิตสูง.

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที 6 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ไทยโพสต์ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

6 January 2560

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By STY_Lib

Views, 46