ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สธ.หารือยธ.-คลังปรับปรุงกม.บัตรทอง

สธ.หารือยธ.-คลังปรับปรุงกม.บัตรทอง

"ปิยะสกล" ชี้หารือ ยธ.และคลังปรับปรุง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 พร้อมเตรียมประชุมร่วมกับบอร์ด สปสช. เพื่อตั้งคณะกรรมการปรับปรุงร่าง กม. ย้ำไม่ได้แก้ทั้งฉบับ แค่ปรับปรุงข้อติดขัดการทำงาน และไม่ได้ยัดไส้เรื่องร่วมจ่ายใน พ.ร.บ.

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมปรับปรุง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ว่า จะต้องมีการหารือร่วมกันระหว่าง สธ. กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) และกระทรวงการคลัง โดย ยธ.ได้มอบให้ สธ.เป็นผู้จัดทำหลัก ซึ่งตนมองว่าอาจมีความซ้ำซ้อนได้ จึงจะได้มีการประชุมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการฯ ซึ่งควรจะมาจากทุกภาคส่วน ขอให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอชื่อเข้ามาเพื่อตั้งคณะกรรมการปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้น โดยแต่ละภาคส่วนจะมีทั้งตัวแทนองค์กรภาคเอกชน ตัวแทนท้องถิ่น และตัวแทนจากสหวิชาชีพ เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่

รมว.สธ.กล่าวต่อว่า การแก้ไขปรับปรุงไม่ใช่การยกร่างแก้ไขทั้งฉบับ แต่จะเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติจริง เช่น พ.ร.บ.ฉบับเดิมมุ่งรักษามากกว่าป้องกัน ดังนั้น พ.ร.บ.ฉบับใหม่ต้องดูใหม่เพื่อให้ครอบคลุมทั้งการป้องกันและการรักษา การนำงบประมาณไปใช้ในการซ่อมแซมค่าเสื่อมต่างๆ ไม่สามารถทำได้ ซึ่งในหลักการควรนำงบประมาณไปใช้ซ่อมแซมได้ อย่างไรก็ตาม ในส่วนนี้มีคำสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่อาศัยอำนาจมาตรา 44 ออกมาก่อนหน้านี้เพื่อแก้ปัญหา แต่ ม.44 ไม่ยั่งยืน ดังนั้นเพื่อความยั่งยืนต้องมีการปรับ พ.ร.บ.ให้ทันสมัยเพื่อใช้ต่อไปด้วย ทั้งนี้ จากผลการศึกษาของ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุขด้านการคลังและระบบหลักประกันสุขภาพ ที่ก่อนหน้านี้ได้ทำการศึกษาภาพรวมไว้ก็จะนำมาพิจารณา แต่ในรายละเอียดจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ตนจะไม่ขอเข้าไปก้าวก่ายเด็ดขาด

นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า สำหรับข้อกังวลคือ พ.ร.บ.จะต้องมีคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ พ.ร.บ.ที่ออกมามีความเป็นธรรมยั่งยืน แต่จะมีการประชุมร่วมกับ สปสช.ก่อน ในวันที่ 6 มกราคมนี้ คาดว่าจะตั้งคณะกรรมการฯ ได้ภายในสัปดาห์หน้า อย่างไรก็ตาม อยากย้ำว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขกฎหมายทั้งฉบับ แค่ปรับปรุงสิ่งที่ติดขัดต่อการทำงานให้สามารถเดินหน้าทำงานต่อไปได้ เนื้อหาในการปรับแก้หลักๆ มีประเด็นเรื่อง SAFE ทั้ง 1.Sustainability ความยั่งยืน 2.Adequacy ความเพียงพอ 3.Fairness ความเท่าเทียม และ 4.Efficiency ความมีประสิทธิภาพ และยืนยันว่าการปรับปรุง พ.ร.บ.ครั้งนี้ไม่มีเติมเรื่องร่วมจ่ายลงในกฎหมายแต่อย่างใด ส่วนประเด็นจะมีการปรับแก้คุณสมบัติของผู้ลงสมัครเลขาธิการ สปสช.ใหม่หรือไม่ เรื่องนี้ขอให้คณะกรรมการชุดใหม่ที่จะตั้งขึ้นพิจารณาเอง.

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที 6 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ไทยโพสต์ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

6 January 2560

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By STY_Lib

Views, 53