ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สธ.ยันรพ.ภาคใต้ที่น้ำท่วมเปิดบริการปกติได้ทุกแห่งแล้ว

สธ.ยันรพ.ภาคใต้ที่น้ำท่วมเปิดบริการปกติได้ทุกแห่งแล้ว

ส่งแพทย์เคลื่อนที่ดูแล มีผู้ใช้บริการกว่าหมื่นคน พบผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จมน้ำ พลัดตกน้ำ

เมื่อวันที่ 8 ม.ค.60 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดก.สาธารณสุขกล่าวว่าวันนี้โรงพยาบาลทุกแห่งที่ถูกน้ำท่วมเปิดให้บริการตามปกติแล้ว ในวันนี้ทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน(Disaster Medical Assistance Team) จากจังหวัดพังงา กระบี่ ภูเก็ต ระนอง ได้เข้ามาสนับสนุนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นต้น ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตก่อนส่งรักษาต่อ

ทั้งนี้ ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการ ณ จุดต่างๆ และศูนย์อพยพ รวม 64 ทีม มีผู้มารับบริการและให้ความรู้ด้านสุขศึกษาสู้วิกฤติภัยน้ำท่วม ประมาณ 10,000 คน พร้อมจัดทีมหมอครับครัวดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่ติดอยู่ในบ้านน้ำท่วม ไม่สามารถมาพบแพทย์ได้ตามนัด หรือรับยาสามารถให้ขอความช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร สาธารณสุขหรือโทรศัพท์สายด่วน 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับ รพ.ชะอวด ผู้ป่วยหนัก 8 คน ได้ส่งไปรพ.มหาราชนครศรีธรรมราชแล้ว เหลือผู้ป่วยใน 40 คน สามารถให้การดูแลได้ สำหรับรพ.หลังสวน มีผู้ป่วยใน 70 คน ผู้ป่วยหนัก 9 คน แพทย์สามารถให้การดูแลได้ตามปกติ ส่วนรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขณะนี้สามารถรับส่งต่อผู้ป่วยจากรพ.อื่นได้ และเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ออนไลน์ฉบับวันที 9 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่สยามรัฐ ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

9 January 2560

ที่มา สยามรัฐ

Posted By STY_Lib

Views, 41