ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.จุมภฏ พรมสีดา ผอ.รพ.สวนสราญรมย์ พญ.จุฬาพันธุ์ เหมกูล ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 และคณะ ร่วมด้วยทีม MCATT ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ดูแลและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมและครอบครัวผู้เสียชีวิต พื้นที่ อ.ชะอวด และ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช พร้อมแจกสิ่งของยังชีพ และยาเวชภัณฑ์ โดยมี นพ.บัญชา ค้าของ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช และ นพ.ธรรมสถิตย์ พิบูลย์ ผอ.รพ.จุฬาภรณ์ รายงานข้อมูลและให้การต้อนรับ

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ฉบับวันที 10 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่บ้านเมืองออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

10 มกราคม 2560

ที่มา บ้านเมือง

Posted By STY_Lib

Views, 33