ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เปิด สถานดูแลผู้สูงอายุต้นแบบปี 60

เปิด สถานดูแลผู้สูงอายุต้นแบบปี 60

กรมการแพทย์เตรียมเปิด “สถานดูแลผู้สูงอายุ”ต้นแบบ รับผู้สูงอายุติดบ้าน-ชนชั้นกลาง ดูแลแบบเช้าไปเย็นกลับ ใช้พื้นที่บริเวณอาคารของ สธ.คาดว่าจะรองรับได้ไม่เกิน 50 คน

นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์เตรียมที่จะจัดตั้งสถานดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน(Day Care)ใช้พื้นที่บริเวณอาคารของกรมภายในกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ถนนติวานนท์ เพื่อเป็นสถานที่ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านที่มีอาการป่วยบ้าง แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งและช่วงกลางวันต้องอยู่บ้านคนเดียวไม่มีคนดู เนื่องจากลูกหลานออกไปทำงาน แต่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ไม่ต้องการที่จะไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยจะรับดูแลในแบบเช้าไปเย็นกลับ ลูกหลานสามารถมาส่งในตอนเช้าและมารับกลับในตอนเย็นเหมือนกับสถานดูแลเด็กเล็ก

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวอีกว่า สถานดูแลผู้สูงอายุนี้จะมีบุคลากรของกรมการแพทย์ดูแลทั้งการให้นำทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆในวัยเดียวกัน หากเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะช่วยเหลือดูแลแก้ไขให้ เช่น ผู้ที่เดินไม่ได้ก็จะช่วยกายภาพบำบัดให้เดินได้ ดูแลสุขภาพจิตใจไม่ให้เศร้าหมอง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของสถานดูแลผู้สูงอายุที่กรมจะทำเป็นต้นแบบนี้เป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ที่กลางวันต้องอยู่บ้านคนเดียว และเป็นชนชั้นกลางที่ลูกหลานมีกำลังทรัพย์พอที่จะจ่ายค่าดูแล เพราะจะมีการเก็บเป็นรายเดือน ส่วนกลุ่มที่ร่ำรวยมีกำลังทรัพย์มากก็จะไม่รับเข้าดูแลในสถานดูแลนี้ เนื่องจากมีกำลังในการจัดหาผู้ดูแลส่วนตัว เบื้องต้นคาดว่าจะรองรับได้ไม่เกิน 50 คน

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์คม-ชัด-ลึกออนไลน์ฉบับวันที 10 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่คม-ชัด-ลึกออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

10 January 2560

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By STY_Lib

Views, 45