ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สูบบุหรี่ ผลาญงบทั่วโลก 1 ล้านล้านดอลล์

สูบบุหรี่ ผลาญงบทั่วโลก 1 ล้านล้านดอลล์

สูบบุหรี่ ความเสียหาย เศรษฐกิจ ภาษี‘สูบบุหรี่’ ผลาญงบทั่วโลก 1 ล้านล้านดอลล์

คัดลอก ลดขนาดขนาดปรกติเพิ่มขนาด ขนาดตัวอักษร พิมพ์ข่าวนี้

การสูบบุหรี่สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจโลกปีละกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ และคร่าชีวิตประชาชนเพิ่มจากระดับปัจจุบันอีก 1 ใน 3 ภายในปี 2573

ผลการศึกษาล่าสุดจากองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) และสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐ ระบุว่า ความเสียหายจากการสูบบุหรี่มากกว่าภาษีบุหรี่ที่เก็บได้อยู่มาก ดับเบิลยูเอชโอประเมินว่า เมื่อปี 2556-2557 ทั่วโลกเก็บภาษียาสูบได้ราว 269,000 ล้านดอลลาร์ และคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ จะเพิ่มจากราวปีละ 6 ล้านคน เป็นปีละ 8 ล้านคนภายในปี 2573 ในจำนวนนี้กว่า 80% อยู่ในประเทศรายได้ต่ำและปานกลางแม้ว่าความชุกของการสูบบุหรี่ลดลง ยอดรวมผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การเสียชีวิตทั่วโลกมีสาเหตุใหญ่สุดที่ป้องกันได้เพียงประการเดียวมาจากการสูบบุหรี่ ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายดูแลสุขภาพและสูญเสียประสิทธิภาพการผลิตปีละกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์คาดว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาลทั่วโลกมีเครื่องมือลดการสูบบุหรี่และการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ แต่ส่วนใหญ่ใช้เครื่องมืออย่างไร้ประสิทธิภาพ

รายงานความยาว 688 หน้ายังแนะนำถึงนโยบายที่ไม่สิ้นเปลืองงบประมาณและมีประสิทธิภาพ เช่น ขึ้นราคาและภาษียาสูบ นโยบายปลอดบุหรี่อย่างครอบคลุม ห้ามบริษัทบุหรี่โฆษณาอย่างเด็ดขาด และติดป้ายฉลากคำเตือนให้เห็นเด่นชัด

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ฉบับวันที 11 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

11 January 2560

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By STY_Lib

Views, 41