ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สธ.ระดมยาเวชภัณฑ์ ทีมแพทย์ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยเต็มที่

สธ.ระดมยาเวชภัณฑ์ ทีมแพทย์ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยเต็มที่

กระทรวงสาธารณสุขระดมทีมแพทย์ทั่วประเทศช่วยโรงพยาบาลประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้เพิ่ม 40 ทีม พร้อมประสานหน่วยทหาร -มหาดไทย-ภาคเอกชน ช่วยจัดส่งยาเวชภัณฑ์ ลำเลียงผู้ป่วย ส่วนโรงพยาบาลบางสะพาน ส่งทีมช่วยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนบางสะพานวิทยา เร่งส่งทีมวิศวกรฟื้นฟูระบบน้ำ ไฟฟ้า ให้พร้อมเปิดบริการประชาชน

วันนี้(10 มกราคม 2560)ที่กระทรวงสาธารณสุข จ,นนทบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมผ่านระบบวีดีโอกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประสบภัยน้ำท่วม เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชน ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ที่ร่วมกันดำเนินการจัดบริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นอย่างดี หากต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุนด้านใดให้แจ้งมาที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา สาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับโรงพยาบาลบางสะพานได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้ต้องปรับการให้บริการโดยส่งผู้ป่วยหนักไปยังโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ 6 ราย และทับสะแก 8 ราย ส่วนอีก 40 รายทางกองบิน 5 กองทัพอากาศ ได้สนับสนุนรถยกสูงช่วยลำเลียงผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในบ่ายวันนี้ พร้อมกันนี้ได้เปิดโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนบางสะพานวิทยาโดยทีมแพทย์จาก สระบุรี และลาดบัวหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่สูงของอำเภอและเป็นศูนย์บัญชาการของอำเภอ นอกจากนี้ยังได้จัดบริการเพิ่มเติมที่ อบต.กำเนิดนพคุณ และชุมชนบ้านกรูด ส่วนที่โรงพยาบาลทับสะแกเปิดบริการปกติ จัดจุดบริการประชาชนเพิ่มที่วัดอ่างทอง โดยทีมแพทย์สนามจากจังหวัดตราด และที่อำเภอเมือง ทีมแพทย์สนามจากขอนแก่นไปช่วยดำเนินการที่ตำบลคลองวาฬ

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ค้นหาประชาชนที่ติดอยู่ตามบ้าน ขณะนี้ยังไม่ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือ เบื้องต้นประชาชนที่อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ได้อพยพออกมาอยู่ที่จุดพักพิงแล้ว มีผู้เสียชีวิต 2ราย คาดว่าในอีก 2วันถ้าไม่มีน้ำมาเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ปกติ ขณะนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ส่งทีมวิศวกรการแพทย์จากราชบุรี เข้าพื้นที่ในเช้าวันนี้เพื่อซ่อมแซม ฟื้นฟู ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ให้สามารถจัดบริการประชาชนได้เร็วที่สุด

ขณะนี้มีสถานบริการได้รับผลกระทบ 112 แห่ง ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 88 ทีม และส่งทีมแพทย์เคลื่อนที่จากส่วนกลางลงไปช่วยเหลือแล้ว 36 ทีม เป็นทีมเมอร์(MERT) มินิเมอร์(Mini MERT) และทีมปฐมพยาบาล กำลังเดินทางอีก 34 ทีม สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 222,000 ชุด อยู่ระหว่างดำเนินการส่ง 144,000 ชุด เตรียมส่งเพิ่มเติมอีก 3 แสนชุด พร้อมสารส้ม คลอรีน รองเท้าบู๊ท เสื้อชูชีพ ยากันยุง

จากสถานการณ์ปัจจุบันการเดินทางค่อนข้างลำบากจากปัญหาน้ำท่วม ในการขนส่งยาเวชภัณฑ์ การจัดส่งอาหาร การส่งต่อผู้ป่วย ได้ประสานขอความช่วยเหลือจากกองทัพ มหาดไทยและภาคเอกชน เข้ามาช่วยดำเนินการ นอกจากนี้ ในส่วนทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลต่างๆที่จะผลัดเปลี่ยน เสริมการทำงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จะได้ระดมจากทั่วประเทศ อีก 30-40 ทีม จากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ได้เร่งส่งทีมจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสุขภาพจิตเข้าไปดำเนินการฟื้นฟู ให้สามารถกลับมาดำเนินการบริการประชาชนได้เต็มศักยภาพ กำชับให้เฝ้าระวังโรคติดต่อ/โรคระบาดหลังน้ำลด เช่นโรคตาแดง ฉี่หนู เป็นต้น ขณะนี้ยังไม่พบการระบาด

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์ ฉบับวันที 11 มกราคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่สยามรัฐออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

11 มกราคม 2560

ที่มา สยามรัฐ

Posted By STY_Lib

Views, 31