ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ปิดเทอมชวนลูก เอ็กเซอร์ไซส์ เลี่ยงติดทีวี-เกม-มือถือ ลดเสี่ยงโรคอ้วน

ปิดเทอมชวนลูก “เอ็กเซอร์ไซส์” เลี่ยงติดทีวี-เกม-มือถือ ลดเสี่ยงโรคอ้วน

โดย MGR Online 10 มีนาคม 2560 13:51 น. (แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2560 13:59 น.)

กรมอนามัย เผย เด็กไทยมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ติดทีวี คอมพิวเตอร์ มือถือ และเกม เสี่ยงโรคอ้วน แนะพ่อแม่ถือโอกาสทองช่วงปิดเทอม พาลูกขยับร่างกาย เดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน เล่นกีฬา ทำงานบ้าน ช่วยร่างกายแข็งแรง สมาธิดีขึ้น

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง ซึ่งปัจจุบันโรคเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเฉพาะในผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังพบในเด็กด้วย โดยปัจจุบันเด็กไทยอายุ 1 - 14 ปี กว่า 1 ล้านคน มีน้ำหนักเกินและอ้วน จากผลการคาดการณ์ยังพบว่า จะมีเด็กไทยถึง 1 ใน 5 ที่อยู่ในภาวะอ้วน ที่จะส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ เมื่อโตขึ้น และเป็นภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ บั่นทอนศักยภาพการทำงาน และส่งผลลบต่อประเทศ ดังนั้น ในช่วงปิดเทอมที่เด็กๆ ใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น พ่อแม่ ผู้ปกครองจึงควรส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

นพ.วชิระ กล่าวว่า เด็กและวัยรุ่นอายุ 6 - 18 ปี ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนักอย่างน้อยวันละ 60 นาที ได้แก่ การเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน วิ่งไล่จับ กระโดดยาง เล่นกีฬา ทำความสะอาดบ้าน ช่วยพ่อแม่ทำสวน ล้างรถ รดน้ำต้นไม้ พรวนดิน ปลูกผักสวนครัว เดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์ หรือบันไดเลื่อน พาลูกออกไปทัศนศึกษา หรือเที่ยวนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนสนุก เป็นต้น จะช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ กล้ามเนื้อของกระดูก รวมถึงความยืดหยุ่นของร่างกาย เพิ่มความสูง เพิ่มความสามารถการทำงานของระบบประสาท ส่งเสริมสมาธิ ลดความเครียดและภาวะซึมเศร้า สร้างความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง เสริมบุคลิกภาพ และสร้างทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมกิจกรรมทางกายต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งกิจกรรมทางกายสามารถแบ่งเป็นช่วงๆ สะสมอย่างน้อยครั้งละ 10 นาที

“กรณีที่เด็กอยู่ในบ้านเป็นเวลานานๆ และใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์ การใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และการเล่นวิดีโอเกม ควรมีการจำกัดชั่วโมงการเล่น ให้น้อยกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน และให้เปลี่ยนอิริยาบถจากท่านั่งหรือนอนราบทุก 1 ชั่วโมง ด้วยการลุกเดินไปมาหรือยืดเหยียดร่างกาย และจัดสภาพแวดล้อม หรือหากลุ่มเพื่อนให้เด็กได้ออกไปขยับหรือวิ่งเล่นด้วยกัน จะดีกว่าการนั่งเฉยๆ เพราะธรรมชาติของเด็ก คือ การเคลื่อนไหว” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ออนไลน์ ฉบับวันที 13 มีนาคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ผู้จัดการ ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Bungon J.

13 มีนาคม 2560

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By STY_Lib

Views, 25