ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

อันตราย! พบ อาหารเสริม 2 ตัวลอบผสมยาต้านซึมเศร้า

อันตราย! พบ “อาหารเสริม” 2 ตัวลอบผสมยาต้านซึมเศร้า

โดย MGR Online 10 มีนาคม 2560 17:45 น. (แก้ไขล่าสุด 10 มีนาคม 2560 19:45 น.)

สสจ.อุบลฯ เตือนพบอาหารเสริม 2 ตัว ลอบผสมยาฟลูออกซิทีน หรือ “ยาต้านซึมเศร้า” จิตแพทย์ ชี้ มีผลข้างเคียงทำให้เบื่ออาหาร พะอืดพะอม ห่วงผสมร่วมสารตัวอื่นในอาหารเสริมอาจเกิดปฏิกิริยาทำลายสุขภาพคนกิน

นางศิริวิทย์ หลิ่มโตประเสริฐ นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำหนังสือเลขที่ อบ. 0032.008/ว 1077 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2560 ส่งถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งใน จ.อุบลราชธานี เพื่อแจ้งผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 2 ยี่ห้อที่เก็บจากสถานที่จำหน่ายในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี มีการปนเปื้อน ยาฟลูออกซิทีน (Fluoxetine) หรือยารักษาโรคซึมเศร้า คือ

1. KITO DETOX เลขสารบบอาหาร 74-2-03357-1-0091 รุ่นที่ผลิต AA000308 วันที่ผลิต 02.09.16 วันหมดอายุ 01.09.19 ผู้ผลิต คือ บริษัท สยามเฮลท์แอนบิวตี้แคร์ จำกัด เลขที่ 52/36 หมู่ที่ 3 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 740000 ผู้จัดจำหน่ายคือ บริษัท เพียว เมค ฟาร์มา แคร์ จำกัด เลขที่ 81/192 หมู่ 4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 และ 2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CORE LIPO 8 DIETRY SUPPLEMENT PRODUCT เลขสารบบอาหาร 13-1-13653-1-0112 รุ่นที่ผลิต 112974C วันที่ผลิต 08062016 วันหมดอายุ 18062018 ผลิตโดยบริษัท เนเจอร์ นิวทริ จำกัด เลขที่ 26/14 หมู่ 11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ผู้จัดจำหน่าย CORE บริษัท คอร์ เคมาตีส จำกัด เลขที่ 26/14 หมู่ 11 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ยาฟลูออกซิทีนเป็นยารักษาโรคซึมเศร้าที่ได้ผลดี แต่ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น ซึ่งก่อนสั่งจ่ายต้องมีการตรวจสุขภาพกายและจิตของผู้ป่วยก่อนทุกครั้ง เพื่อจะได้จัดยาให้ได้อย่างเหมาะสม สำหรับผลข้างเคียงของยาดังกล่าวถือว่าน้อย คือ ทำให้เบื่ออาหาร พะอืดพะอม แต่การเอาไปผสมในอาหารเสริมแล้วให้คนทั่วไปกินนั้นไม่มั่นใจว่าจะมีผลอะไรหรือไม่ โดยฤทธิ์ของตัวยานี้ไม่ได้มีปัญหา แต่เกรงว่าในอาหารเสริมเหล่านั้นซึ่งไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของยาอื่นๆ ด้วย และอาจจะทำให้เกิดปฏิกิริยากับยาตัวอื่นแล้วมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ รวมถึงการใช้ในคนทั่วไปก็น่ากังวลอยู่หากบางคนที่อาจจะมีปัญหาเช่นไบโพลาร์ แต่ไม่แสดงอาการ หรือไม่รู้ตัวอาจจะได้รับผลกระทบกระตุ้นให้แสดงอาการได้

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ยาฟูลออกซิทีนเป็นยาแผนปัจจุบันใช้ต้านอาการซึมเศร้า ต้องจ่ายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ยาตัวนี้จะมีผลข้างเคียงทำให้เบื่ออาหาร เมื่อนำไปใช้ไม่ถูกจะมีโทษ อาจจะทำให้ผู้ได้รับยามีอาการคลื่นไส้ อาเจียน สมรรถภาพทางเพศลดลง มีผลต่อการมองเห็น ปวดท้อง แน่นหน้าอก และอาจถึงขั้นหัวใจล้มเหลวเสียชีวิตได้ ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้ หากไม่ได้มีอาการซึมเศร้าและไม่ได้ถูกจ่ายยาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หากมีการผสมยาตัวนี้ลงไปในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งหลังจากมีการตรวจพบว่ามีตัวยาดังกล่าวผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ใดก็จะมีการเรียกเก็บ สั่งห้ามจำหน่าย และดำเนินคดีต่อไป

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ออนไลน์ ฉบับวันที 13 มีนาคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ผู้จัดการ ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Bungon J.

13 มีนาคม 2560

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By STY_Lib

Views, 55