ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ปลัด สธ.ชี้บริจาคดวงตา 1 คน ช่วยได้ 8 ชีวิต

'ปลัด สธ.'ชี้บริจาคดวงตา 1 คน ช่วยได้ 8 ชีวิต

"ปลัดสาธารณสุข" เผย 5 เดือนมีผู้บริจาคดวงตา 101 ราย ผ่าตัดแล้ว 97 ราย ชี้ 1 คน ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้กว่า 8 ชีวิต

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวระหว่างการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเขตสุขภาพที่ 5 ที่โรงพยาบาลราชบุรี ว่า กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ได้กำหนดแผนพัฒนาระบบบริการสาขารับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ มีเป้าหมาย "เพิ่มการปลูกถ่ายอวัยวะ ลดการตาย ได้คิวเร็ว" จะขยายการรับบริจาคอวัยวะและดวงตาให้ครอบคลุมโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) และโรงพยาบาลทั่วไป(รพท.) ให้ครบทุกแห่ง ภายในปี 2562 รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาล ตั้งเป้าหมายในปี 2560 ขอรับบริจาคอวัยวะในโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์รับบริจาคได้สำเร็จอย่างน้อย 1 ราย และบริจาคดวงตา ไม่น้อยกว่า 5 ราย จากผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล 100 ราย

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า การปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นทางรอดทางเดียวสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ตับ ปอด ไตวาย ระยะสุดท้าย รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาความพิการของดวงตา โดยเฉพาะผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย การปลูกถ่ายไตจะช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ต่ำกว่าการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง โดยผู้บริจาคอวัยวะ 1 ราย สามารถช่วยชีวิตผู้รับบริจาคอวัยวะได้มากกว่า 8 คน จึงเร่งพัฒนาระบบบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์รับบริจาคอวัยวะและดวงตา "ทำดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการเจรจาขอรับบริจาคอวัยวะ การประสานงานการบริจาคอวัยวะ การดูแลผู้บริจาคอวัยวะ และสนับสนุนการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ มีแผนการดำเนินงาน คือ 1.พัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะ จากผู้ป่วยสมองตายและพัฒนาระบบการรับบริจาคดวงตาในโรงพยาบาล 2.รณรงค์การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์การบริจาคอวัยวะ และดวงตาให้ลงสู่ชุมชน 3.พัฒนาทีมปลูกถ่ายไต /ตา และศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์รับบริจาคดวงตาให้รองรับการบริการ และ4.พัฒนาทีมงานติดตามการบริจาคอวัยวะในระดับเขต

"ผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือน ปีงบประมาณ 2560 มีจำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากภาวะสมองตายในโรงพยาบาลทั้งประเทศ ทั้งสิ้น 106 ราย ในจำนวนนี้เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง 91 ราย ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย จำนวน 243 ราย มีผู้บริจาคดวงตาทั้งสิ้น 101 ราย ผ่าตัดแล้ว 97 รายและยังมีผู้รอรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 11,591 ราย โดยโรงพยาบาลราชบุรี สามารถเจรจาขอรับบริจาคได้สำเร็จ 6 ราย ได้รับดวงตา 6 คู่ อวัยวะ (หัวใจ ตับ ไต) 3 ราย และผิวหนัง กระดูก เนื้อเยื่อ 4 ราย จากการเสียชีวิตในโรงพยาบาลราชบุรี 527 ราย" นพ.โสภณ กล่าว

ส่วนเขตบริการสุขภาพที่ 5 นับว่ามีความคืบหน้าผลการดำเนินงานในระดับหนึ่ง โดยตั้งแต่ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย 23 ราย ส่วนดวงตา 71 ราย สูงกว่าปี 2559 ทั้งปีที่มีผู้บริจาคอวัยวะสมองตาย 6 ราย และดวงตา 23 ราย โดยมีศูนย์ปลูกถ่ายไต คือโรงพยาบาลราชบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับรองเป็นสมาชิกวิสามัญ Kidney Transplant center โดยจะทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกได้ในปี 2560 และมีศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา (Corneal transplant center) ที่โรงพยาบาลนครปฐม เริ่มทำผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาตั้งแต่ปี 2559 ขณะนี้มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาแล้ว 12 ราย

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ ฉบับวันที 15 มีนาคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Bungon J./Thongpet S.

15 มีนาคม 2560

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

Posted By STY_Lib

Views, 26