ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เตรียม25รพ.รัฐในกทม.ถ่ายโอนป่วยฉุกเฉินพ้น72ชม.

เตรียม25รพ.รัฐในกทม.ถ่ายโอนป่วยฉุกเฉินพ้น72ชม.

Thursday, March 16, 2017 - 00:00

คกก.การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เตรียม รพ.รัฐ 25 แห่งใน กทม. และปริมณฑล รับย้ายผู้ป่วยหลังพ้นวิกฤติ 72 ชั่วโมง ส่วนในภูมิภาคมีโรงพยาบาลของรัฐรองรับ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ., ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560 หารือความก้าวหน้านโยบาย "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ มีสิทธิทุกที่ : Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP)" โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางการรับย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติหลัง 72 ชั่วโมง จาก รพ.เอกชนเพื่อกลับไปรักษาต่อ รพ.คู่สัญญา โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เตรียม รพ.รัฐ 4 สังกัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 25 แห่งรองรับ ส่วนในต่างจังหวัด มีโรงพยาบาลในสังกัด สธ.ทุกแห่งรองรับ

สำหรับในเขตกรุงเทพฯ ที่มีปัญหาในการหาเตียงรองรับผู้ป่วยหลังพ้นภาวะวิกฤติฉุกเฉินนั้น ได้รับความร่วมมือจาก รพ.รัฐ 4 สังกัด 15 แห่งรองรับ ดังนี้ 1.สังกัด สธ. ได้แก่ รพ.นพรัตนราชธานี รพ.เลิดสิน และ รพ.ราชวิถี 2.สังกัด กทม. ได้แก่ รพ.ตากสิน รพ.กลาง และ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 3.สังกัดเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ทหารผ่านศึก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า และ รพ.ตำรวจ 4.สังกัดมหาวิทยาลัย ได้แก่ รพ.วชิรพยาบาล รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ และ รพ.ศิริราช

นอกจากนี้ หาก รพ. 15 แห่ง ยังไม่มีเตียงรับย้ายและเป็นผู้ป่วยเฉพาะทาง ได้เตรียม รพ.เฉพาะทาง 5 แห่งรองรับ ได้แก่ รพ.สงฆ์ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสถาบันประสาทวิทยา กรณีไม่ใช่ผู้ป่วยเฉพาะทาง มี รพ.ในเขตปริมณฑล 5 แห่งรองรับ ได้แก่ รพ.ปทุมธานี รพ.พระนั่งเกล้า รพ.วัดไร่ขิง รพ.นครปฐม และ รพ.พระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม

โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จะทำหนังสือขอความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้นโยบายเดินหน้าไปได้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และในอนาคตจะได้ขอความร่วมมือกองทุนอื่นๆ เข้าร่วมนโยบาย เพื่อให้การดำเนินการครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน.

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ออนไลน์ ฉบับวันที 16 มีนาคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ไทยโพสต์ ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Bungon J./Thongpet S.

16 มีนาคม 2560

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By STY_Lib

Views, 31