ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

รมว.สธ.ลุยเปิดคลินิก หมอครอบครัว หวังปี 69 ดูแลประชาชนทั่วไทย

รมว.สธ.ลุยเปิดคลินิก หมอครอบครัว หวังปี 69 ดูแลประชาชนทั่วไทย

รมว.สาธารณสุข เดินทางเปิด คลินิกหมอครอบครัวพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา ตามแผนตั้งให้ได้ 6,500 แห่งภายในปี 2569 เพื่อดูแลสุขภาพคนไทยทั่วประเทศทั้ง 70 ล้านคน

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.60 ศ.(ศาสตราจารย์)คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ สสจ.พังงา เปิดคลินิกหมอครอบครัวพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอเกาะยาว และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วม แนวคิดในการปฏิรูปสาธารณสุข กำหนดให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ด้วยการจัดตั้ง คลินิกหมอครอบครัว ที่มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (Family Doctor) และทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชน 1 หมื่นคน ต่อ 1 ทีมเพื่อดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนภายใน 10 ปี จังหวัดพังงา ให้ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ ภายในปี 2560 ส่วนประเทศไทยทางกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเปิดคลินิก หมอครอบครัว ให้ได้จำนวน 6,500 แห่ง ภายในปี 2569 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้ครอบคลุมสามารถดูแลประชาชนให้ได้จำนวน 65-70 ล้านคน

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า คลินิกหมอครอบครัว จัดให้มีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสหวิชาชีพ ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ ที่ชัดเจน ประชาชนในพื้นที่จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ด้วยหมอประจำตัวและทีมหมอครอบครัว ช่วยลดความแออัด ประชาชนได้รับบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจ โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ที่เห็นความสำคัญและร่วมให้การสนับสนุน.

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ออนไลน์ ฉบับวันที 17 มีนาคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ไทยรัฐ ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Bungon J./Thongpet S.

17 มีนาคม 2560

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By STY_Lib

Views, 23