ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สธ.พร้อมดูแลผู้ป่วยเหตุระเบิดราชประสงค์ทุกราย คุณภาพชีวิต

สธ.พร้อมดูแลผู้ป่วยเหตุระเบิดราชประสงค์ทุกราย

คุณภาพชีวิต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิตโฆษกกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขสธ., พร้อม, ดูแล, ผู้ป่วย, เหตุ, ระเบิด, ราชประสงค์, ทุกราย

สธ.เผยพร้อมดูแลผู้ป่วยจากเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ ทุกราย โดยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องได้ตามสิทธิการรักษา

จากเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์เมื่อ17สิงหาคม 2558 มีผู้ป่วยได้ส่งหนังสือร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม และกรมคุ้มครองและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมได้ประสานส่งเรื่องมาให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดำเนินการนั้น นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิตโฆษกกระทรวงสาธารณสุข และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า หน้าที่หลักของกระทรวงสาธารณสุขคือการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งพร้อมให้การดูแลผู้บาดเจ็บทุกราย โดยเป็นไปตามสิทธิด้านหลักประกันสุขภาพของผู้ป่วย และการรักษาต่อเนื่องนั้นผู้ป่วยสามารถใช้ตามสิทธิที่มีอยู่ได้ทันที

ส่วนกรณี การการร้องขอค่าชดเชยด้านการรักษาพยาบาลนั้น กลุ่มกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วพบว่า ตามระเบียบและกฎหมายทางกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยด้านค่ารักษารักษาพยาบาลได้

"สรุปการดำเนินการช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยคนไทยจากเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ ปี 2558 ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน โดยทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาโดยตรงกับกองทุนหรือหน่วยงานตามสิทธิที่ผู้ป่วยมี หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิที่มีอยู่ รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 50 ล้านบาทมาจ่ายในส่วนนี้ โดยจ่ายตรงให้ทางโรงพยาบาล ในกรณีหากมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเพิ่มเติม ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลโดยใช้สิทธิรักษาพยาบาลของตนเองได้ ส่วนค่า ใช้จ่ายอื่นๆ เช่นเงินเยียวยา นั้นหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบ"นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าว

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์คม-ชัด-ลึกออนไลน์ ฉบับวันที 20 มีนาคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่คม-ชัด-ลึก ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

20 มีนาคม 2560

ที่มา คม-ชัด-ลึก

Posted By STY_Lib

Views, 21