ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

วิจัยพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกได้ราบรื่นอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาว

วิจัยพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกได้ราบรื่นอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาว

นักวิจัยจากสวีเดนได้ศึกษาเรื่องอายุขัยที่ยืนยาวของคนที่อยู่ในสถานะของการเป็นพ่อแม่ ต้องเผชิญกับการเลี้ยงดูบุตรตั้งแต่แรกเกิด เช่น การอดหลับอดนอนเพื่อดแลลูกเล็กที่พร้อมจะร้องอาละวาดได้ตลอด จนถึงเวลาที่ลูกเข้าสู่วัยรุ่นก็ต้องรับมือกับอารมณ์ที่พลุ่งพล่านตามวัย หากพ่อแม่รับมือกับภาระดังกล่าวได้อย่างราบรราบรื่นก็อาจมีชีวิตยืนนานกว่าเพื่อนฝูงที่ไม่มีลูกก็เป็นได้

นักวิจัยได้ติดตามศึกษาผู้ชายและผู้หญิงที่เกิดระหว่างปี 2454-2468 มากกว่า 1,400,000 คนที่อาคนที่อาศัยอยู่ในประเทศสวีเดน และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคู่สมรสที่มีลูกและไม่มีลูก พบว่า ผู้ชายและผู้หญิงที่มีบุตรอย่างน้อย 1 คน มีความเสี่ยงต่อการเสียชีชีวิตต่ำกว่าคนที่ไม่มีลูก รวมทั้งมีความแตกต่างของอายุขัยโดยเฉลี่ยที่แสดงถึงความมีอายุยืนมากกว่าคนที่ไร้บุตร แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าการมีลูกเสรุปได้ชัดเจนว่าการมีลูกเป็นตัวชี้วัดของอายุขัยที่เพิ่มขึ้น

พวกเขาให้เหตุผลว่า พ่อแม่อาจได้การสนับสนุนทางสังคมและการเงินจากลูกๆเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอสู่วัยผู้สูงอายุ ในขณะที่คนไม่มีลูกอาจจะลาโลกนี้ไปก่อน ซึ่งสันนิษฐานว่า พวกเขาไม่ต้องเผชิญกับภาระหน้าที่อันหนักหนาสาหัสในการเลี้ยงดูลูกให้เติบโต ทำให้

ทำให้ไม่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับคนที่อยู่ในสถานะเป็นพ่อแม่.

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับวันที 21 มีนาคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ไทยรัฐ ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

21 มีนาคม 2560

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By STY_Lib

Views, 16