ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

การนอนหลับอย่างผิดปกติเสี่ยงเป็นโรคอ้วน

การนอนหลับอย่างผิดปกติเสี่ยงเป็นโรคอ้วน

การนอนหลับที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจทำให้มีโอกาสเป็นโรคอ้วนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้มีน้ำหนักเกินพิกัดและผู้ที่ พันธุกรรมมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วน

ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีปัจจัยทางอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ได้รวบรวมฐานข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงานไบโอแโอแบงก์ (Biobank) ในประเทศอังกฤษเกือบ 120,000 ราย เพื่อมองหาผลกระทบของการนอนหลับช่วงสั้นๆน้อยกว่า 7 ชั่วโมงและนอนมากกว่า 9 ชั่วโมง รวมถึงแอบงีบช่วงระหวันในเวลาทำงาน

การวิจัยพบว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างระยะเวลาการนอนหลับกับน้ำหนักตัวของกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำต่อการเป็นโรคอ้วน ในขณะที่นักวในขณะที่นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านหัวใจและหลอดเลือดเผยว่าข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคนที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูงมีโอกาสที่จะเกิดโรคโรคอ้วน

ซึ่งต้องพยายามดูแลเรื่องปัจจัยการใช้ชีวิตเพื่อรักษาน้ำหนักตัวให้ดีขึ้น นอกจากนี้ การนอนหลับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องได้รับการพิจารณาควบคู่ไปกับกไปกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ฉะนั้น การรักษาเวลาในการนอนหลับพักผ่อนให้เหมาะสมนั้นจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหลีกเลี่ยงการเพิ่มความเสี่ยงของโรฉะนั้น การรักษาเวลาในการนอนหลับพักผ่อนให้เหมาะสมนั้นจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยหลีกเลี่ยงการเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วนได้.

ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับวันที 21 มีนาคม 2560

สนใจรายละเอียดข่าวเพิ่มเติมอ่านได้ที่ไทยรัฐ ออนไลน์ คลิกที่นี่ค่ะ.....

Posted by STY Staffs/ Nitayaporn M./Thongpet S./Bungon J.

21 มีนาคม 2560

ที่มา ไทยรัฐ

Posted By STY_Lib

Views, 17