ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

รพ.เวียงป่าเป้ายกระดับการทำงานอสม.สู่ไทยแลนด์ 4.0 นำแอพบูรณาการงานสาธารณสุขชุมชน

รพ.เวียงป่าเป้ายกระดับการทำงานอสม.สู่ไทยแลนด์ 4.0 นำแอพบูรณาการงานสาธารณสุขชุมชน

รพ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย นำแอพพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จากเอไอเอสเข้ามายกระดับการทำงานอสม.ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 มั่นใจตอบโจทย์การทำงานสาธารณสุขชุมชน ชูเป็นการติดต่อสื่อสารดิจิทัลที่ช่วยให้รับรู้ข่าวสารข้อมูล และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิมากภาพขึ้น

นายชาญชัย ผิวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย กล่าวว่า กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมได้นำแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์มาใช้เพื่อเป็นสื่อกลางติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำให้ช่วยงานด้านสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะอำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งมีหมู่บ้านห่างไกลหลายแห่ง โดยมีหมู่บ้านระยะทางไกลสุดถึง 40 กิโลเมตรจากรพ. แอพพลิเคชั่นดังกล่าวจึงเข้ามาช่วยแก้ไขด้านสาธารณสุข และฟื้นฟูผู้ป่วย รวมถึงการป้องกันโรคหรือการระบาดของโรคบางอย่างได้ดีขึ้น เนื่องจากในพื้นที่ที่เกิดโรคไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดเชียงราย แต่เมื่อนำแอปพลิเคชันนี้เข้ามา ช่วยให้การทำงานของ อสม.สามารถแจ้งข้อมูล และพิกัดได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาเพียงครั้งเดียว และได้ข้อมูลที่ถูกต้อง จึงเชื่อว่าในฤดูฝนนี้จะทำให้สถิติการเกิดไข้เลือดออกลดลง

ด้าน นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais” และเพื่อร่วมสนับสนุนภาครัฐในการยกระดับสาธารณสุขไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 เอไอเอส ได้พัฒนานวัตกรรมทางสังคม “แอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์”

เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต. และอสม.ให้สามารถติดตามรับรู้ข่าวสารข้อมูล และเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้อย่างรวดเร็ว ฉับไว แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านในชุมชนให้รู้จักดูแลสุขภาวะของตนเอง และป้องกันโรคระบาด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงคนในชุมชนจะมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

ปัจจุบันแอพพลิเคชันอสม.ออนไลน์ มีหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต. เปิดใช้งานแล้ว 219 แห่งทั่วประเทศ โดยในปี 2560 เอไอเอสมีความตั้งใจขยายการใช้งานไปยังหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรพ.สต.ทั่วประเทศ เพราะเล็งเห็นว่าแอพพลิเคชันดังกล่าว เป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ส่งเสริมให้การทำงานสาธารณสุขชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันทั่วประเทศ

นางรำภา โชรตแตร์ ชาวบ้าน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่าที่ผ่านมาอสม.ในหมู่บ้านไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสุขภาพขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ตน และชาวบ้านไม่สามารถไปขอคำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยเรื่องสุขภาพได้ แต่ภายหลังอสม.นำแอพพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ มาใช้ในการทำงาน ผลที่ได้รับคือในตอนนี้เมื่อต้องการขอคำแนะนำจากอสม. อสม.สามารถสอบถามกลับไปยังเจ้าหน้าที่รพ.ผ่านแอปดังกล่าวได้ทันที

ซึ่งเจ้าหน้าที่รพ.ก็สามารถตอบกลับคำแนะนำได้อย่างรวดเร็ว จากที่ในอดีตเคยลำบากใจแต่ปัจจุบันรู้สึกดีขึ้น อสม.มีข้อมูล มีความรู้เรื่องสุขภาพมากขึ้นส่งผลให้ชาวบ้านไม่ต้องเดินทางเข้าไปยังรพ.ทุกครั้งเมื่อต้องการคำแนะนำ ที่สำคัญอสม.เหมือนญาติพี่น้องยิ่งมีแอพพลิเคชั่นเข้ามาช่วยเรื่องการดูแลสุขภาพชาวบ้านในชุมชน ชาวบ้านกับอสม.ก็ยิ่งรู้สึกอบอุ่นใกล้ชิดกันแนบแน่นกันมากขึ้น

14 June 2560

ที่มา ข่าวสด

Posted By STY_Lib

Views, 50