ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สอนเด็ก….ไม่เดินซ้ำรอย”เปรี้ยว”

สอนเด็ก….ไม่เดินซ้ำรอย”เปรี้ยว”

จากกรณี “เปรี้ยวสวยหั่นศพ” สะท้อนอะไรให้กับสังคมหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือ “วิธีการเลี้ยงลูกไม่เหมาะสม” ที่ “มารดาของเปรี้ยว” ออกมาเปิดเผยว่า “เปรี้ยวมีพฤติกรรมรุนแรงเพราะตอนเด็กๆ เปรี้ยวเคยเห็นพ่อแม่ทำร้ายร่างกายกัน”

หลายคนอาจมองว่าเป็นปัญหาเล็กๆ แต่หากมองย้อนกลับไป ปัญหาเล็กๆ นี้กลับบ่มเพาะเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาเป็น “อาชญากร”

สังคมไทยกำลังป่วย! และต้องการการเยียวยาที่ถูกจุด วิธีแก้ปัญหาก็คงต้องย้อนกลับมาที่หน่วยเล็กๆ อย่าง “ครอบครัว” ในการบ่มเพาะ “คนดี” ที่มี “คุณธรรม-จริยธรรม” ให้กับสังคม แต่พอพูดถึงเรื่องศีลธรรมจริยธรรม พ่อแม่บางคนจะยกให้เป็นหน้าที่ของ “วัด” หรือ “โรงเรียน” เท่านั้น ทั้งที่จริงๆ หัวใจสำคัญอยู่ที่ “บ้าน”

สุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) กล่าวว่า เรื่องการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ ที่พอตีความลึกลงไปคุณธรรมก็คือ “เรื่องที่เราจะอยู่ยังไง จะทำดียังไงต่อทั้งตนเองและต่อคนอื่น ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน รวมทั้งช่วยเหลือเกื้อกูลเขา”

วิธีการฝึกก็ไม่ยาก แต่….จะเป็นการสั่งสอนด้วยคำพูดอย่างเดียวไม่ได้!

“เรื่องการปลูกฝังคุณธรรมเรามักจะหมายถึงการสอนทุกเช้าหน้าเสาธง ทุกคนต้องมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย หรือถ้าเป็นในบ้าน พ่อแม่ก็สอนว่า อย่ารังแกคนอื่นนะ อย่าไปเอาของคนอื่นนะ การพูดแบบนี้เด็กไม่รู้เลยว่าคืออะไรเพราะไม่เคยปฏิบัติ”

เป็นเรื่องที่ “แค่จำ…แต่ทำไม่เป็น”

“ดังนั้นถ้าจะสอนให้เด็กมีคุณธรรม แค่พูดสั่งสอนอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องให้เด็กได้ลงมือฝึกฝนด้วย”

จากการศึกษา “อีเอฟ” Executive Function (EF) หรือทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ ประธานสถาบันอาร์แอลจีเผยว่า การจดจำที่ดีที่สุดของสมองมนุษย์ คือการได้ลงมือฝึกฝน มีประสบการณ์จริงจากเรื่องนั้นๆ

“ถ้าต้องการสอนให้เด็กช่วยเหลือคนอื่น ก็ต้องให้เขาได้ช่วยจริงๆ เช่น ดูแลสัตว์เลี้ยง ดูแลเพื่อนที่ไม่สบาย หรือแบ่งขนมเพื่อน พอได้ฝึกโดยทันทีที่เขาได้ให้อะไรกับผู้อื่น มันจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกอิ่มเอิบใจ เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำ เหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่จะค่อยๆ สั่งสมความรู้สึกที่ดีกับคนอื่น ความรู้สึกที่ดีต่อการให้”

สิ่งสำคัญคือ ต้องฝึกอย่างต่อเนื่อง

“สิ่งที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่พูดเรื่องอีเอฟ ระบุว่า ถ้าเราจะปลูกฝังอะไรให้เด็ก ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ให้เขาลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เช่น ช่วยเหลือคนอื่นเป็นประจำ ทำงานกลุ่มเป็นประจำ แบ่งปันเป็นประจำ สิ่งที่ทำเป็นประจำทั้งหมดนี้จะเชื่อมโยงเป็นเส้นประสาท จนกลายเป็นชิป เหมือนรากแก้วต้นไม้ที่ชอนไชฝังรากลงสู่สมอง ความคิด ความรู้สึกของเด็ก”

14 June 2560

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By STY_Lib

Views, 72