ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิตส่งทีมดูแล 2 ฝ่าย ‘โรงเรียน-ครอบครัว’ เคสเด็กโดดตึกฆ่าตัวตาย

กรมสุขภาพจิตส่งทีมดูแล 2 ฝ่าย ‘โรงเรียน-ครอบครัว’ เคสเด็กโดดตึกฆ่าตัวตาย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีการส่งทีมเข้าไปเยียวยาครอบครัวกรณีเด็กม.5 กระโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะอับอายหลังจากถูกพูดประจานหน้าเสาธงหลังจากจับได้ว่าขโมยเงิน ว่า กรณีดังกล่าวเป็นที่สนใจของประชาชน ซึ่งการเยียวยานั้นในแต่ละจังหวัดจะมีทีมที่ดูแลช่วยเหลือเรื่องสาธารณสุขวิกฤตอยู่แล้ว โดยมีกรมสุขภาพจิตเป็นที่ปรึกษา ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานกลับมา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7 วัน ซึ่งโดยหลักการต้องมีการเข้าเยียวยาทั้ง 2 ฝ่ายคือ ครอบครัวก็เกิดความสูญเสียและโรงเรียนก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น ซึ่งก็วิกฤตด้วยกันทั้งสองฝ่าย ถือว่าเป็นคู่กรณีกันดังนั้นต้องมีคนกลางเข้าพูดคุยเพื่อให้เข้าใจกัน โดยจะต้องเริ่มจากการเข้าไปพูดคุยกับทางครอบครัว พ่อแม่ ญาติ พี่น้องให้ยอมรับความสูญเสีย เพราะหากไม่ยอมรับจะเกิดปัญหาใน 2 ด้าน คือ 1.ไม่สามารถก้าวผ่านความทุกข์ได้ ต้องติดใจกับความขมขื่นไปตลอด และ 2.ยากที่กลับไปมีสัมพันธ์ที่ดีกับทางโรงเรียนได้

“ส่วนทางโรงเรียนก็ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นวัยรุ่น ซึ่งทุกโรงเรียนมีอยู่แล้ว แต่จะต้องมาดูว่าจะมีการปรับระบบอย่างไรเพราะเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นมีสิทธิ์เกิดขึ้นซ้ำได้อีก ดังนั้นอาจต้องมีการเพิ่มระบบคัดกรองเด็กที่มีปัญหา และมาตรการจัดการกับกรณีที่คล้ายคลึงกันแบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น เพื่อป้องกันการสูญเสียอีก”นพ.ยงยุทธ กล่าว

15 June 2560

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By STY_Lib

Views, 42