ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

สธ. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ‘ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา’ พร้อมกันทั่วประเทศ

สธ. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ‘ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา’ พร้อมกันทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการพาผู้ป่วยรอปลูกถ่ายกระจกตา กลับบ้าน ระหว่าง เขตสุขภาพที่ 4, ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในสังกัด สธ. ทั่วประเทศได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงความขอบคุณในบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ผู้ที่จากไปได้ทำไว้กับเพื่อนมนุษย์ การให้ของผู้บริจาค รวมทั้งญาติผู้บริจาคถือเป็นการบริจาคทานอันยิ่งใหญ่ โดย 1 คนสามารถช่วยต่อชีวิตคนได้ถึง 8 คน ซึ่งการที่กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยที่รอบริจาคอวัยวะได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการบริจาคจากผู้เสียชีวิตและการอนุญาตจากญาติ

“มีแผนพัฒนาระบบบริการและแผนยุทธศาสตร์การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะได้สนับสนุนให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนที่พร้อม รับบริจาคอวัยวะและดวงตาในผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย โดยบูรณาการทำงานร่วมกับศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ผลการดำเนินการที่ผ่านมา สามารถผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะได้เพิ่มขึ้น ประมาณปีละ 400 เป็น 500 ราย และผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาได้ ประมาณปีละ 700 ถึง 800 ราย โดยในปี 2560 เดือนพฤษภาคม มีผู้บริจาคอวัยวะที่สมองตาย 198 ราย ช่วยให้ผู้ป่วยได้ปลูกถ่ายอวัยวะแล้ว 449 ราย” นพ.ปิยะสกล กล่าว

15 June 2560

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By STY_Lib

Views, 43