ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ปิยะสกล"ยันไม่มี"ร่วมจ่าย"ในร่างพรบ.บัตรทอง

ปิยะสกล"ยันไม่มี"ร่วมจ่าย"ในร่างพรบ.บัตรทอง

หมอปิยะสกลแจงแก้ กม.บัตรทองเพื่อประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นหรือไม่น้อยกว่าเดิม ชี้การร่วมจ่ายที่ภาค ปชช.กังวลนั้นมีระบุอยู่ใน พ.ร.บ.ฉบับเดิม ไม่ได้มีการแก้ ย้ำการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

จากกรณีเปิดให้มีการแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่....) พ.ศ... ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยภาคประชาชนมองขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน มีผู้แทนเข้าไปเป็นคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) ดังกล่าวเพียง 2 คน อีกทั้งมีข้อกังวลว่าการแก้ไขจะเป็นการทำลายหลักการของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง ทำให้ระบบกลับสู่ยุคผู้ป่วยอนาถา

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กล่าวระหว่างการแถลงเรื่อง “ความจริงหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ว่าอยากให้มีการศึกษาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ที่มีการปรับปรุงแก้ไขจริงๆ เพราะบางคนยกประเด็นขึ้นมาว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ในร่างไม่ได้เขียนสิ่งนั้นไว้เลย ในส่วนของคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพฯ ที่ตนเป็นคนแต่งตั้งโดยมีผู้แทนภาคประชาชนเพียง 2 คนนั้น ก่อนที่จะลงนามแต่งตั้งได้มีการสอบถามว่าความสมดุลหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ทั้ง 27 คนที่เหลือใช่ภาคประชาชนหรือไม่ เช่น ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก็มาจากการเลือกของประชาชน หรือท่านอื่นๆ ก็เคยทำงานภาคประชาสังคมและประชารัฐ เป็นต้น คณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ จึงมีความสมดุลทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ตนไม่เคยเข้าไปละลาบละล้วงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพราะฉะนั้นต้องเชื่อและไว้ใจคณะกรรมการชุดนี้

รมว.สธ.กล่าวอีกว่า สำหรับการวอล์กเอาต์ในการทำประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.บัตรทองในภูมิภาคของเครือข่ายคนรักหลักประกันราว 80-100 คน ก็ไม่เป็นไร เวทีไม่ได้ล่ม ถือเป็นประชาธิปไตย ขอเพียงอย่าทำให้เกิดความระส่ำระสาย ซึ่งยังมีภาคประชาชนอื่นๆ เข้าร่วมอีก 300-400 คน อย่างไรก็ตาม ทุกความคิดเห็นแม้แต่ของคนที่วอล์กเอาต์ก็ได้รับการบันทึกไว้เป็นความคิดเห็นทั้งสิ้น

“การดำเนินการต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์โดยไม่มีการลดสิทธิ์ประชาชนแม้แต่คำเดียว ผมก็สับสนเหมือนกันนะ บางคนบอกสิ่งที่กฎหมายคงเดิมไว้ต้องเปลี่ยน แต่สิ่งที่กฎหมายมีการแก้ไขกลับห้ามแก้อีก ก็จะบันทึกข้อความเห็นไว้ทั้งหมดและรวบรวมข้อมูล โดยรัฐบาลนี้ก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้การทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 ผมสั่งให้ใครทำอะไรไม่ได้ ผมเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของคณะกรรมการชุดนี้ทุกคน” นพ.ปิยะสกลกล่าว

ต่อข้อถาม การแก้ พ.ร.บ.จะทำให้ระบบกลับสู่ยุคผู้ป่วยอนาถาหรือไม่ รมว.สธ.กล่าวว่า รัฐบาลนี้ไม่เคยคิดที่จะนำประชาชนไปสู่สภาพดังกล่าว ซึ่งก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะคิด แต่ขอให้เอาตัวหนังสือมาอ่านว่าตรงไหนที่นำไปสู่สิ่งที่พูด แต่ร่าง พ.ร.บ.ที่กำลังปรับปรุงไม่เคยมีคำนี้

สำหรับประเด็นเรื่องการจ่ายร่วม นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า ในร่าง พ.ร.บ.ไม่มีในข้อแก้ไขเลย แต่ใน พ.ร.บ.หลักประกันฯ ฉบับเดิมระบุว่า อาจจะให้มีการจ่ายร่วมได้ แต่ที่เห็นภาพชัดคือ คนใช้บริการจ่าย 30 บาท ไม่ได้มีการแก้ไขในร่าง พ.ร.บ.ใหม่แต่อย่างใด ซึ่งการแก้เพื่อประโยชน์ประชาชนโดยตรง และแก้ปัญหาบางอย่างที่ดำเนินการไม่ได้ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟของสถานพยาบาล เพราะใน พ.ร.บ.เดิมบอกว่าทำไม่ได้ ขัดต่อการทำงานของ รพ. จึงต้องแก้ใหม่เพื่อให้ดำเนินการได้ แก้เพื่อความยั่งยืนโดยแท้.

16 June 2560

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By STY_Lib

Views, 38