ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ดื่มกาแฟวันละ3แก้วช่วยชีวิตยืนยาว

ดื่มกาแฟวันละ3แก้วช่วยชีวิตยืนยาว

งานวิจัย 2 ชิ้นในยุโรปและสหรัฐพบดื่มกาแฟวันละ 3 แก้วช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น เนื่องจากลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายต่างๆ

ผลการศึกษา 2 ชิ้นเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ในแอนนอลส์ ออฟ อินเทอร์นัล เมดิซีน พบการดื่มกาแฟเป็นประจำช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้น ได้แก่งานวิจัยของอินเตอร์เนชั่นแนล เอเจนซี ฟอร์ รีเสิร์ช ออน แคนเซอร์ (ไอเออาร์ซี) ร่วมกับอิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน ที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างกว่า 5 แสนคนใน 10 ชาติของยุโรป พบคนที่ดื่มกาแฟ 3 แก้วต่อวัน มีแนวโน้มว่าจะมีชีวิตยืนกว่าคนที่ไม่ดื่มกาแฟ โดยคนที่ดื่มกาแฟในปริมาณนี้ทำให้ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคระบบไหลเวียนโลหิตและโรคระบบย่อยอาหาร

ส่วนผลการศึกษาชิ้นที่ 2 กับอาสาสมัครกว่า 180,000 คนในสหรัฐ ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ พบว่าการดื่มกาแฟทั้งแบบที่มีกาเฟอีนและไม่มีกาเฟอีนช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้นเช่นกัน การดื่มกาแฟลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจ, มะเร็ง, เส้นโลหิตในสมองแตก, เบาหวาน, โรคทางเดินหายใจ และโรคไต ผู้ที่ดื่ม 1 แก้วต่อวัน ความเสี่ยงเสียชีวิตลดลง 12% เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มกาแฟเลย ส่วนผู้ที่ดื่ม 2-3 แก้วต่อวัน ความเสี่ยงเสียชีวิตลดลงถึง 18%

แต่ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นนี้ ตั้งข้อสังเกตว่างานศึกษาเรื่องการดื่มกาแฟชิ้นนี้ในยุโรปทำกับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไปที่มีสุขภาพดี โดยไม่ได้เก็บข้อมูลของผู้เป็นมะเร็ง, โรคหัวใจ และเบาหวาน และงานศึกษาชิ้นนี้ยังพบว่า ผู้หญิงที่ดื่มกาแฟปริมาณมากในแต่ละวันมีความเสี่ยงที่จะตายจากโรคมะเร็งสูงขึ้น.

12 July 2560

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By STY_Lib

Views, 19