ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ตั้งกองทุนเยียวยาเสียหายการแพทย์คลุม3สิทธิ์

ตั้งกองทุนเยียวยาเสียหายการแพทย์คลุม3สิทธิ์

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากรหมอวิศิษฎ์เผยเพิ่มกองทุนเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายทางด้านสาธารณสุข ครอบคลุมผู้รับบริการทั้ง 3 กองทุน สปส. บัตรทอง และสวัสดิการข้าราชการ โดยยื่นเรื่องให้ รมว.สธ.ให้ความเห็นชอบแล้ว ก่อนส่งไปยัง คสช.เพื่อให้ความเห็นชอบตามกระบวนการ

นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุข พ.ศ.. ว่า ได้มีการพิจารณาแล้วว่าจำเป็นต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยการตั้งเป็น “กองทุนเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุข” เพื่อครอบคลุมทั้ง 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) กองทุนประกันสังคม และกองทุนสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ซึ่งจะดูแลทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนที่เข้ารับบริการ โดยจะเริ่มในสถานพยาบาลภาครัฐก่อน ส่วน รพ.เอกชนจะเป็นไปด้วยความสมัครใจ

นพ.วิศิษฎ์กล่าวอีกว่า ประชาชนในสิทธิ์ 3 กองทุนมีประมาณ 67 ล้านคน โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับงบประมาณช่วยเหลือจากแต่ละกองทุนมาไว้ส่วนกลาง จะทำหน้าที่เป็นธุรการในการเบิกจ่าย คล้ายเป็นหน่วยงานการคอยทำงาน หากใครได้รับผลกระทบก็จะนำงบส่วนนี้มาดำเนินการ ซึ่งจะไม่แบ่งว่าใครอยู่สิทธิ์ใด เรียกว่าเป็นการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ส่วนอัตราเท่าไรนั้นต้องมีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ได้เสนอแนวทางดังกล่าวต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อพิจารณาแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หากพิจารณาเห็นชอบต้องนำมาปรับแก้เพื่อเสนอตามขั้นตอนเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีดังกล่าวหากมีการตั้งกองทุนขึ้นมาต้องมีการแก้ไขกฎหมายของแต่ละกองทุนด้วยหรือไม่ นพ.วิศิษฎ์กล่าวว่า มีในส่วน ม.41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และของสำนักงานประกันสังคม ส่วนของสิทธิข้าราชการไม่ต้อง เนื่องจากไม่มีในเรื่องการเยียวยาอยู่แล้ว แต่จากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเดิมไม่มีหน่วยงานกลาง เมื่อเกิดความเสียหายก็จะเป็นแต่ละสิทธิ์สุขภาพ การเจราจาช่วยเหลือก็ไม่มีคนกลาง ทำให้ยุ่งยากพอสมควร ดังนั้นหากมีกองทุนนี้ขึ้นมาจะช่วยแก้ปัญหา และลดเรื่องปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขได้ เพราะจะไม่มีการไล่เบี้ยใดๆ

ศ.นพ.ปะสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ในฐานะนายกแพทยสภา กล่าวว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ นั้น ตนเห็นด้วยในหลักการเบื้องต้น เพราะในเรื่องของการรักษาไม่ควรมีการไล่เบี้ยเอาความผิดกับใคร

น.ส.ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ กล่าวว่า ดีใจที่ สบส.และกระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนเรื่องนี้ เพียงแต่ก็อยากได้การยืนยันจาก รมว.สธ. เพราะตลอด 15 ปีที่ผ่านมามีความพยายามให้ออกกฎหมายนี้มาตลอด แต่ไม่สำเร็จ ตนจึงอยากเชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วยและเห็นความสำคัญกับ พ.ร.บ.ที่จะมาช่วยกรณีเกิดความเสียหายทั้งแพทย์และคนไข้ ช่วยกันลงชื่อผ่าน www.change.org/injuryact เพื่อจะรวบรวมรายชื่อเสนอต่อ นพ.ปิยะสกล เพื่อช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ออกเป็นกฎหมายได้จริงๆ เสียที.

12 July 2560

ที่มา ไทยโพสต์

Posted By STY_Lib

Views, 17