ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เตือนระวังเชื้อไวรัสซิกา

เตือนระวังเชื้อไวรัสซิกา

นางดรุณี กิจประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีฝนตกชุกหลายพื้นที่ เขต มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอเตือนให้เฝ้าระวังเชื้อไวรัสซิกา จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข เชื้อไวรัสซิกา สามารถติดต่อได้จากการโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัดการมีเพศสัมพันธ์ การรับเลือดที่มีเชื้อ และการติดต่อจากแม่สู่ลูก ขณะทารกอยู่ในครรภ์หรือระหว่างการคลอด โดยจะมีผลต่อทารกในครรภ์ ทำให้มีภาวะศีรษะเล็กแต่กำเนิด เกิดความพิการทางสมองรุนแรง โดยอาการของผู้ป่วย จะมีไข้ ผื่นแดง เยื่อบุตาอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หากมีไข้ ให้กินยาพาราเซตามอล ห้ามกินยาแอสไพริน หรือยากลุ่มลดอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน เพียงแต่รักษาตามอาการเพื่อบรรเทาความเจ็บป่วย ส่วนใหญ่จะหายได้เอง แต่จะมีผลอันตรายกับทารกในครรภ์ ทั้งนี้ สามารถป้องกันตนเองและครอบครัวโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง สวมเสื้อผ้าที่มิดชิด และป้องกันไม่ให้ยุงกัด

13 July 2560

ที่มา แนวหน้า

Posted By STY_Lib

Views, 12