ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

วิธีบอกลามะเร็ง

วิธีบอกลามะเร็ง/ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

โดย MGR Online

16 กรกฎาคม 2560 13:34 น. (แก้ไขล่าสุด 16 กรกฎาคม 2560 13:35 น.)

วิธีบอกลามะเร็ง/ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

มะเร็งเป็นโรคร้ายที่เป็นสาเหตุของการตายเป็นอันดับต้นๆ ของคนไทย มะเร็งนั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการที่เกิดการผ่าเหล่าของสารพันธุกรรม ที่ทำให้ระบบการควบคุมการเพิ่มของจำนวนเซลล์นั้นเกิดขึ้นอย่างไม่จำกัด อีกทั้งยังลุกลามแพร่กระจายไปสู่อวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้อีกด้วย

ดังนั้น มะเร็งจึงถือเป็นโรคที่อันตราย และร้ายกาจมาก ในปัจจุบันนี้มีการวิจัยค้นพบว่าโรคมะเร็งนั้นมีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของบุคคลเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนั้นเราสามารถทำได้โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังนี้

1. ดื่มสุราและสูบบุหรี่ ทั้งสองสิ่งนี้มีสารที่เป็นโทษโดยตรงต่อร่างกาย การดื่มสุรานั้นเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร ส่วนบุหรี่นั้นทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด มะเร็งตับมะเร็งช่องปาก และ มะเร็งหลอดอาหาร

2. รับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักอนามัย เราควรเลือกซื้อผักและผลไม้ที่ปลอดสารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งถ้าเป็นไปได้ควรรับประทานพืชผักที่ปลูกเอง เพื่อหลีกเลี่ยงสารตกค้างต่างๆ อีกทั้งควรใส่ใจในการล้างผักและผลไม้ทุกครั้งก่อนรับประทาน นอกจากนี้ ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์นั้น ควรเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดจากสารปฏิชีวนะและฮอร์โมน เพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง

3. ไม่ควบคุมน้ำหนัก ผลงานการวิจัยพบว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งมักเป็นผู้ที่มีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ทั้งสิ้น ดังนั้น เราควรดูแลร่างกายโดยให้มีน้ำหนักตัวคงที่และไม่อ้วนจนเกินไป เพราะการมีน้ำหนักมากเกินไปนั้นเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมดลูก มะเร็งต่อมลูกหมาก และ มะเร็งลำไส้ ซึ่งการออกกำลังกายนั้นนอกจากจะทำให้การเผาผลาญออกซิเจนของร่างกายสูงขึ้นแล้ว ยังทำให้น้ำหนักตัวคงที่ไม่อ้วนจนเกินไป ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้งๆ ละ 30 นาทีนั้น จะมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคมะเร็งน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกายถึง 50%

4. กลัวหมอ เราทุกคนไม่ควรละเลยต่อการใส่ใจสุขภาพ หากเราประสบปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บปวดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่เป็นประจำ เช่น ปวดท้องบ่อยๆ ปวดหัวอยู่เป็นประจำ หรือมีความผิดปกติต่างๆ ในร่างกายเกิดขึ้น เช่น เหนื่อยง่าย อุจจาระมีเลือดปน มีเนื้องอกมีตุ่มเกิดขึ้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เราไม่ควรนิ่งนอนใจปล่อยทิ้งไว้แต่ควรรีบไปพบแพทย์ทันที อีกทั้งเราควรใส่ใจตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี

5. เครียดเสมอ แม้จะยังไม่มีการยืนยัน 100% ว่า ความเครียดทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งได้ แต่เมื่อเรามีความกังวลมากจนเกินไปจนถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับก็จะทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอ เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย อีกทั้งความเครียดยังส่งผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันที่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถขจัดสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเราเป็นอย่างมาก แต่หากเราดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยการระวังในเรื่องอาหารการกิน พักผ่อนอย่างเพียงพอ รักษาอารมณ์ให้แจ่มใส ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำ ก็จะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ในส่วนหนึ่ง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ

17 July 2560

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By STY_Lib

Views, 17