ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

‘หมอโสภณ’ ให้คาถาข้าราชการ ก่อนเกษียณ ก.ย.นี้

‘หมอโสภณ’ ให้คาถาข้าราชการ ก่อนเกษียณ ก.ย.นี้

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวในงานมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเซนทารา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี เมื่อค่ำวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา ว่า วันเกษียณอายุราชการ ถือเป็นวันที่ข้าราชการรอคอย เพราะคนเราต้องมีจุดเริ่มต้น มีจุดเดินทาง มีจุดยืดหยุ่น และมีการขับเคลื่อน สำหรับตำแหน่งของปลัดกระทรวงฯ และคนเป็นข้าราชการนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้มีอะไรดีๆมากมาย การรับราชการทำให้มีโอกาสได้ทำงานเพื่อผู้อื่น และการได้เป็นข้าราชการทำให้ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีสวัสดิการดี มียศที่ดีที่สุด คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ สิ่งที่คนเป็นราชการได้รับ

นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า ตนเป็นคนหัวโบราณ เคยมีเจ้านายพูดให้ฟังตั้งแต่รับราชการใหม่ๆ คือ เรื่องของพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 6 พระองค์ท่านพระราชทานตั้งแต่ปี 2457 ซึ่งอ่านเมื่อไหร่ก็ลึกซึ้ง เพราะคนเป็นราชการต้องมีหลัก 10 ข้อ ได้แก่ 1.ต้องมีความสามารถ ความสามารถคือเมื่อมีโอกาสเท่าๆกับคนอื่น แต่เราทำได้สำเร็จ ทำงานให้เป็นผลผลิตได้ดีกว่าคนที่ได้โอกาสเท่ากัน 2.ต้องมีความเพียร คนเราต้องมีความเพียรกล้าหาญพยายามไม่ย้อท้อสามารถก้าวผ่านปัญหาอุปสรรค์ 3.ต้องมีไหวพริบช่างสังเกต ทำโดยไม่ต้องมีคนเตือน 4.รู้เท่าถึงการปฏิบัติกิจการให้เหมาะด้วยประการทั้งปวง 5.ซื่อตรงต่อหน้าที่ทำงานโดยสุจริต 6.ซื่อตรงต่อคนทั่วไป ทำตัวเองให้เป็นคนน่าเชื่อถือ 7.ต้องรู้จักนิสัยคนต้องวางตัวได้ดีเข้ากับคนได้ และต้องไม่ทำให้ลูกน้องเป็นฝูงกาฝูงแกะที่จะคอยแต่ไล่ต้อน 8.รู้จักผ่อนผันอย่าเป็นตาเถรตรง ต้องรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว แต่ไม่ผ่อนไปทุกเรื่องและไม่ได้เข้มงวดไปทุกเรื่อง 9.ควรมีหลักฐาน ปฏิบัติตนดีน่าเชื่อถือ และ10.ความจงรักภักดี ยอมปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ซึ่งทั้ง10 ข้อเป็นหลักราชการที่คิดว่าทุกคนที่เป็นข้าราชการจะทำให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

“ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น ผมมีคาถา ที่เคยอ่านเจอตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตนักศึกษา และจำมาจนขณะนี้ คือ คาถารับราชการ พึงชนะบุคคลที่สูงกว่าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน พึงชนะบุคคลที่ต่ำกว่าด้วยการให้ ให้สิ่งของความรู้และสุดท้ายคือการรู้จักให้อภัย และพึงชนะบุคคลที่เท่ากันด้วยความเพียร” ปลัดสธ.กล่าว

8 September 2560

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By STY_Lib

Views, 9