ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

มะเขือเทศ ยาวิเศษป้องกันสมองเสื่อม

มะเขือเทศ ยาวิเศษป้องกันสมองเสื่อม

เผยแพร่: 13 ก.ย. 2560 16:37:00

ถ้าพูดถึงโรคสมองเสื่อม หรือโรคอัลไซเมอร์ เชื่อว่าหลายคนคงจะไม่อยากเป็น ซึ่งโรคนี้เกิดจากความเสื่อมสลายของสมอง เนื่องจากสมองมีการเสื่อม หรือตาย และเกิดจากการขาดสารอาหารบางชนิด โดยเฉพาะวิตามิน เช่น วิตามิน B วิตามิน E และวิตามิน C วิตามินเหล่านี้เป็นสารที่ช่วยทำให้การทำงานของเซลล์สมองทำงานได้ตามปกติ ซึ่งผู้ที่ขาดวิตามินจะพบมากในกลุ่มของผู้ป่วยที่ติดเหล้า หรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง โรคทางพันธุกรรม เป็นต้น

โรคสมองเสื่อม หรือโรคอัลไซเมอร์นี้จะพบมากในกลุ่มคนชาวตะวันตก แต่ในกลุ่มคนไทยยังไม่มีจำนวนตัวเลขที่แน่นอนว่าคนไทยเป็นโรคนี้มากน้อยเพียงใด ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันได้จากการเลือกรับประทานอาหาร โดยเลือกอาหารที่มีสารอาหารที่สามารถป้องกันโรคนี้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบมากในผักผลไม้ และพบมากใน “มะเขือเทศ” เพราะอุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุสูงหลากหลายชนิด

มะเขือเทศเป็นผลไม้ที่ใช้ในการประกอบอาหาร และหลายคนเลือกที่จะรับประทานแบบสดๆ หรือนำไปทำเป็นน้ำปั่น คั้นสดๆ แล้วนำมารับประทาน มะเขือเทศเป็นผลไม้ที่มีวิตามิน A, B, C, E สูง ซึ่งในวารสารสมาคมแพทย์แห่งสหรัฐอเมริการะบุไว้ว่า วิตามิน E และวิตามิน C วิตามินสองตัวนี้จะช่วยสร้างอนุมูลอิสระ และช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม หรือโรคอัลไซเมอร์ได้ เนื่องจากวิตามิน C เป็นวิตามินที่ต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูง และมีบทบาทสำคัญในการช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ และวิตามิน E จะสามารถช่วยชะลอการสูญเสียความทรงจำของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมที่มีความรุนแรงระดับปานกลางได้

14 September 2560

ที่มา ผู้จัดการ ออนไลน์

Posted By STY_Lib

Views, 6