ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

จิตแพทย์เผยดูแล ‘แม่ฆ่าลูกออทิสติก’ แล้ว

จิตแพทย์เผยดูแล ‘แม่ฆ่าลูกออทิสติก’ แล้ว

วันที่ 13 กันยายน 2560 - 18:08 น.

เมื่อวันที่ 13 กันยายน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการดูแลสภาพจิตใจมารดาที่ก่อเหตุฆาตกรรมลูกที่ป่วยเป็นออทิสติก แล้วฆ่าตัวตายตามว่า ตั้งแต่เกิดเหตุกรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมจิตแพทย์เคลื่อนที่เร็วลงไปให้การดูแลหญิงคนดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากยาที่รับประทานเข้าไปนั้นยังมีผลต่อระบบหายใจ ทำให้ต้องรับการรักษาฟื้นฟูชีวิตก่อนโดยโรงพยาบาลเอกชน ขณะนี้ยังอยู่ในห้องไอซียู ทีมจิตแพทย์จึงยังไม่ได้มีการพูดคุย

“อย่างไรก็ตาม ในรายนี้ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้ที่เคยฆ่าตัวตายแต่ไม่สำเร็จนั้นมีโอกาสมากกว่าร้อยละ 50 ที่จะฆ่าตัวตายซ้ำ ซึ่งรายนี้ยิ่งมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะนอกจากเรื่องของตัวเองแล้วยังมีเรื่องของการทำร้ายลูกด้วย จึงเสี่ยงมาก จิตแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด คอยปลอบประโลม ให้กำลังใจ และไม่ปล่อยให้อยู่คนเดียว” น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าว

14 September 2560

ที่มา มติชนรายวัน

Posted By STY_Lib

Views, 7