ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

'มกราคม..เดือนแห่งการเริ่มต้น'

เดือนมกราคม เป็นเดือนแรกของการเริ่มต้น พ.ศ.2546 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาชนทั้งหลายคงสนุกเฮฮามีความสุขกับการฉลองเทศกาลปีใหม่กันถ้วนหน้า ทั้งการส่งการ์ดอวยพร, ให้กระเช้าของขวัญ หรือการจัดงานปีใหม่กันอย่างครึกครื้น รวมทั้งการไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอย่างเนืองแน่น..อีกหลายๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้

แต่วันนี้เราก็คงต้องมาเริ่มต้นชีวิตการงาน, ครอบครัว ต่างก็ต้องมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง เดือนมกราคมคงเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นสิ่งดีๆ สิ่งใหม่ให้กับตนเอง ผู้อื่นและสังคมด้วย ในเรื่องการทำงานถ้าเมื่อปีกลายเราอาจทำงานแบบไม่เต็มที่ หรือเต็มที่แล้วแต่ก็ยังไม่มีผลงานเข้าตาผู้บังคับบัญชา ปีนี้เราคงต้องขยันให้มากๆ อดทนและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานสูง แล้วโอกาสก้าวหน้าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

ส่วนชีวิตครอบครัว ก็ขอให้สมาชิกรักใคร่ปรองดองกัน มีความรักความห่วงใยให้กันและกัน รู้จักการให้อภัยไม่ถือโทษกันในครอบครัว เหล่าปัญหาต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นค่ะ และสุดท้ายสิ่งที่เราๆท่านๆ อาจทำให้สังคมได้ก็คือ การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความรัก รู้จักการให้การรับแก่กันและกัน จงอย่าเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เลิกนิสัยเอาแก่ได้ ละทิ้งความเห็นแก่ตัว..เพียงเท่านี้ก็นับว่าเพียงพอสำหรับการมีชีวิตอย่างปกติสุขแล้วค่ะ

9 January 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2433