ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

มาเรียนรู้วิธีดับความโกรธกันเถอะ

เราคงรู้กันดีนะคะว่าถ้าวัยรุ่นเกิดอาการโกรธ หรือบันดาลโทสะ โมหะ ขึ้นมาเมื่อใด จะเกิดอาการต่างๆ เช่น มือสั่น ใจสั่น หน้าแดง เกรี้ยวกราด คำพูดดุเดือด หรือหยาบคาย ฯลฯ คงเป็นอาการที่พ่อแม่คงรับพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ได้อย่างแน่นอน และบางครอบครัวมักจะไม่อดทนเวลาที่ลูกวัยรุ่นโกรธหรือบันดาลโทสะ ไม่ว่ามี หรือไม่มีเหตุผลใดๆ ก็ตาม และเป็นเรื่องยากมากที่จะให้เขาต้องอยู่นิ่งในทุกเวลา เขาก็คงกระทำไม่ได้เช่นกัน เพราะความโกรธของวัยรุ่นอาจจะแปรเปลี่ยนเป็นความเจ็บปวดที่ฝังแน่นในใจ ไม่เหมือนกับวัยเด็กซึ่งอารมณ์โกรธมักเกิดขึ้นง่าย ลืมง่าย

ซึ่งพ่อแม่คงต้องเข้าใจเขา รับฟังเขาให้มาก และพยายามหาวิธีที่จะทำให้เขาลดอารมณ์โกรธลงได้บ้าง และเมื่อเขาอาการเย็นลงค่อยมาจับเข่าคุยกันระหว่างพ่อแม่ลูก รับรองได้เลยว่าความโกรธของเขาจะสลายไปทันที

10 January 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3260