ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

"เด็กที่ถูกลืม...ในวันเด็ก"

คอลัมน์วันนี้ผู้เขียนนึกชื่อเรื่องตั้งนาน เพราะไม่ทราบว่าจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรดี สุดท้ายก็เลือกชื่อนี้แล้วกัน ตรงประเด็นเลยค่ะ ที่เขียนเรื่องนี้ก็เพราะผู้เขียนได้นึกถึงเมื่อปีกลายช่วงวันเด็กแบบนี้ได้ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า ระหว่างทางที่อยู่บนรถ สายตาก็ไปเหลือบเห็นเหล่าเด็กน้อย 4-5 คน แต่งตัวมอมแมมยืนเกาะรั้วโรงเรียนแห่งหนึ่งที่กำลังจัดงานวันเด็กกันอย่างสนุกสนานเฮฮา เรารู้สึกสงสารจับใจ สายตาของเด็กน้อยที่ปีนป่ายชะโงกดูกิจกรรมเกมส์ต่างๆ อย่างจดจ้อง พวกเขาไม่มีสิทธิ์ได้เข้าไปร่วมงานวันเด็ก ทั้งๆ ที่พวกหนูน้อยก็เป็นเด็กเช่นกัน...นี่คือคำถามที่คาใจผู้เขียนมาตลอด

จวบจนล่วงเลยมาอีก 1 ปี วันที่เราเห็นภาพสะเทือนใจของเหล่าเด็กน้อยที่เป็นลูกกรรมกรหรือคนงานก่อสร้าง ยังอยู่ในใจ แต่ปีนี้จะไม่ให้ผ่านเลยไปเด็ดขาด ผู้เขียนได้วางแผนว่าจะหาซื้อขนมของขวัญเล็กๆ น้อยๆไปแจกจ่ายแก่เด็กน้อยกลุ่มนี้อย่างแน่นอนค่ะ เพราะเผอิญแถวบ้านของผู้เขียนมีเด็กกลุ่มนี้จำนวนหนึ่ง การที่เราทำเช่นนี้เสมือนเป็นการทำบุญกับเด็กน้อยที่ขาดโอกาสหลายด้านจากสังคม รวมทั้งพวกเขาเป็นเด็กด้อยโอกาสที่สังคมลืมเขาแล้วหรือนี้อยากให้เราเล็งเห็นความสำคัญของเด็กที่ถูกลืมกลุ่มนี้ จงอย่าทอดทิ้งพวกเขาเลย จงอย่าตั้งข้อรังเกียจพวกเขา เพราะสิ่งที่พวกเขาอยากจะตะโกนให้ก้องให้สังคมได้รับรู้ว่า "หนูผิดหรือที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนต่ำต้อย แต่หนูก็อยากมีงานวันเด็กเหมือนเด็กอื่นๆ บ้าง แต่หนูไม่มีโอกาสมีวันนั้นเลย"

คำพูดนี้มันแทงใจเราอย่างแรง ผู้เขียนเลยจะเป็นสื่อกลางที่จะหยิบยื่นโอกาสให้กับเด็กกลุ่มนี้บ้าง เห็นด้วยกับผู้เขียนไหมค่ะว่า "พวกเขาจะไม่ถูกลืมในวันเด็กอย่างแน่นอน"

13 January 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2764