ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ฟุตบอลกับโรคติดพนัน

ฟุตบอลกับโรคติดพนัน
โดยกรมสุขภาพจิต


ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรป ถือเป็นฤดูกาลแข่งขันที่แฟนๆฟุตบอลทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ และเฝ้าเชียร์

เหนือสิ่งอื่นใด การดูกีฬาและเชียร์ทีมในดวงใจนั้นเป็นเรื่องที่เหมาะสม แต่ที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องการพนันขันต่อ เป็นปัญหาทั้งในแง่เศรษฐกิจและสุขภาพ โดยเฉพาะถ้าการดูกีฬาผนวกเข้ากับการพนันจะนำมาซึ่งปัญหามากมายเกินคาด

วันนี้กรมสุขภาพจิต ด้วยความห่วงใยในสุขภาพจิตของประชาชน อธิบดีกรมสุขภาพจิต มีข้อห่วงใยและคำเตือนในการเฝ้าระวังบุคคลใกล้ชิดให้ดูกีฬาฟุตบอลอย่างเหมาะสม และเฝ้าระวังโรคพนันจากฟุตบอล ดังนี้คือ


โรคติดพนัน

โรคติดพนัน

นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลยูโรช่วยลดอุณหภูมิทางการเมืองเพราะประชาชนให้ความสนใจกีฬา แต่ให้ระวังเรื่องการเล่นการพนัน

โดยสามารถสังเกตคนที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคติดพนัน

1.คิดหมกมุ่นเรื่องพนันอยู่ตลอดเวลา

2.เพิ่มความถี่ในการเล่นหรือเพิ่มจำนวนเงินขึ้นเรื่อยๆ

3.พยายามจะหยุด ลด ละเลิกการเล่นพนันหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ

4.ใช้การเล่นพนันเป็นทางออกในการหนีปัญหา

5.แม้ว่าจะเล่นเสียเป็นหนี้ก็จะใช้วิธีการเล่นพนันเพื่อหาเงินใช้คืน

6.มักพูดปด ปกปิด เพื่อนหรือครอบครัวเกี่ยวกับการเล่นพนัน

7.ทำเรื่องผิดกฎหมาย เพื่อเอาเงินมาเล่นพนันต่อ

8.มีปัญหาเรื่องสัมพันธภาพระหว่างบุคคลหรือหน้าที่การงาน

และ 9.ขอยืมเงินผู้อื่นเพื่อไปจ่ายหนี้จากพนัน

ผลกระทบจากการติดการพนัน

-ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา อาทิ

-ปัญหาหนี้สิน

-ปัญหาครอบครัว การหย่าร้าง

-ตกงาน

-ขึ้นโรงขึ้นศาล

-จนนำไปสู่การตัดสินใจหาทางออกในการแก้ปัญหาในทางที่ไม่เหมาะสมได้

เพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ใกล้ชิดต้องช่วยกันดูแล เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ผู้ที่มีอาการดังกล่าวก็อย่านิ่งนอนใจ ต้องยอมรับว่าตนมีปัญหา ต้องพึ่งครอบครัวหรือปรึกษาแพทย์เพื่อเลิกอย่างเด็ดขาด

อธิบดีกรมสุขภาพจิตย้ำว่าควรดูฟุตบอลให้เป็นกีฬา เชียร์ได้แต่อย่าคาดหวังว่าต้องชนะหรือแพ้ไม่ได้ ต้องทำใจและคิดว่าฟุตบอลแข่งอยู่ไกลห่างจากเราครึ่งค่อนโลก จะนำมาเป็นทุกข์ในใจเราทำไม มีแข่งสักพักก็เลิกแข่ง แล้วก็กลับมาแข่งใหม่ ของอย่างนี้มันแค่ชั่วครั้งชั่วคราว

ที่สำคัญอย่าเล่นพนัน ดูกีฬาอย่างเป็นกีฬา เพราะถ้าเราดูอย่างเป็นการพนัน วิธีคิด วิธีการดู สภาพจิตใจเราจะเปลี่ยนไปในทันที

*******************************************

ที่มาของข้อมูล: จาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ 10 มิถุนายน 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11049 หน้า 10

10 June 2551

By อธิบดีกรมสุขภาพจิต

Views, 12106