ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เพิ่มสิทธิให้ผู้ป่วยจิตเวชในประกันสังคมมีผล 1 ม.ค.54

เพิ่มสิทธิให้ผู้ป่วยจิตเวชในประกันสังคมมีผล 1 ม.ค.54ทำเนียบฯ 17 ธ.ค.- คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ มีมติเพิ่มสิทธิด้านการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยจิตเวชที่ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.54 เป็นต้นไป ด้านอธิบดีสุขภาพจิต เผยมีผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากว่า 3 ล้านคนพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม ว่า วันนี้ถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ซึ่งเรียกร้องมานานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช เพราะการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชก่อนหน้านี้ ไม่ได้รับการคุ้มครองตามหลักประกันสังคมแต่วันนี้ทางสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ตัดสินใจให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่มีเงื่อนไข มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นของขวัญปีให้ให้กับผู้ประกันตน และ สปส. จะใช้งบประมาณในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในทุกสถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ รวม 115 ล้านบาท และได้มีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพจิตทำให้ผู้ประกันตนที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการดูแลดีขึ้นเช่นเดียวกับบุคคลประกันตนทั่ว ๆ ไปนอกจากนี้ คณะกรรมการสุขภาพจิตยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตขึ้นมาเพื่อพิจารณาและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตและฟื้นฟูสุขภาพคนเป็นโรคจิตให้อยู่ในสังคมได้ ไม่สร้างปัญหาให้กับคนรอบข้าง พร้อมตั้งอนุกรรมการศึกษาแก้ไขกฎหมายสุขภาพจิต หลังมีผลบังคับใช้มาแล้วกว่า 2 ปี ให้ครอบคลุมและดูแลผู้ป่วยสุขภาพจิตอย่างทั่วถึงนพ.อภิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ร้อยละ 1 ของประชากร มีประชาชนป่วยเป็นโรคจิต แต่ส่วนใหญ่อาการไม่มากสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษายังไม่สามารถทำได้ทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ากว่า 3 ล้านคน ที่น่าเป็นห่วง ดังนั้น หากพบว่าผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีอาการซึมเศร้า ขอให้แจ้งหรือนำพบแพทย์เพื่อป้องไม่ให้ผู้ป่วยทำร้ายตนเองจนถึงขั้นเสียชีวิต .


- สำนักข่าวไทย

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

17 ธันวาคม 2553

By DMHStaff

Views, 9554