ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

“ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล” (To Be No.1 Idol)

To Be Number One Idol

โดย DMH Staffs

ชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมตัดสินคนต้นแบบเยาวชนเก่ง-ดี ในแบบ “ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล”
To Be Number One Idol

โครงการ To Be Number One ในทูลประหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปลุกกระแสความต้องการความเป็นคน “เก่ง ดี มีคุณภาพ” สู่เยาวชน โดย 8 หน่วยงานหลักร่วมเปิดบ้าน To Be Number One Idol

โดยเฟ้นหาจุดเด่นเยาวชนคนทูบีฯ เพื่อนำมาต่อยอดพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆ เยาวชนด้วยกัน พร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศตัดสิน To Be Number One Idol คนต้นแบบ ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินหรือดาราก็สามารถเก่ง-ดี ได้

ดร. พรรณสิริ กุลนาถสิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในการแถลงข่าวการเปิดตัวผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol ประจำปี 2554 ที่เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี ว่าเยาวชนไทยในวันนี้จะต้องเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจ สังคม ผู้ใหญ่จึงต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังและพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ทั้งนี้ข้อมูลผลการสำรวจของ “สวนดุสิตโพล” เมื่อปี 2553 เกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ใหญ่ที่มีมุมมองต่อเยาวชนไทย พบว่าข้อที่เป็น “จุดเด่น” ของเยาวชนไทยอันดับ 1 คือ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ 32.52% อันดับ 2 เก่ง IT และคอมพิวเตอร์มากขึ้น 26.07% อันดับ 3 ฉลาด มีไหวพริบ ปฏิภาณดี 27.57% อันดับ 4 สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี 11.84%

ดร. พรรณสิริ กล่าวต่อว่า การเปิดตัวผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol เท่ากับเป็นการปลุกกระแสความต้องการของเยาวชนในความเป็น To Be Number One Idol และเป็นการประกาศให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ว่าเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันก็สามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นทั้งคนเก่ง และคนดี และเป็นต้นแบบแก่เพื่อนๆ เยาวชนด้วยกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินหรือดารา และเมื่อสามารถปลุกกระแสความเป็น To Be Number One Idol ให้มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของเยาวชนได้แล้ว วิ่งที่ตามต่อมาคือรูปลักษณ์ตัวตนของ To Be Number One Idol ที่เยาวชนชื่นชอบ ซึ่งจะกลายเป็นต้นแบบ แห่งการเรียนรู้ของเยาวชนและวัยรุ่นเดียวกัน ภาพของ To Be Number One Idol จะให้ทั้งนัยแห่งการเลียนแบบและการเรียนรู้ในแนวทางที่สร้างสรรค์ เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของเยาวชนไทย อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศชาติมีทรัพยากรที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไป โดยมองว่า “จุดเด่น” ที่มีอยู่ในตัวของเยาวชนไทยจะเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดและพัฒนาให้เยาวชนเป็นได้ทั้งคนเก่ง และคนดี มีความสามารถและมีความพร้อมที่จะก้าวออกมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ได้ หากได้รับโอกาสและการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ด้วยแนวทางที่เหมาะสม

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก To Be Number One Idol ระดับภาค ทั้ง 40 คน จะเข้าเก็บตัวเพื่อเตรียมประกวด To Be Number One Idol ระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2554 ที่เดอะไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเองจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT ออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-17.30 น. ชมการถ่ายทอดสดทุกคืนวันเสาร์ตั้งแต่เสาร์ที่ 9 เมษายน-7 พฤษภาคม 2554 เวลา 21.30-23.30 น. และสามารถโหวตให้คะแนนเพื่อร่วมกันค้นหาคนเก่งและดี To Be Number One Idol ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 1900-1900-194

สำนักงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน กรมสุขภาพจิต

*******************************************

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 7 เมษายน 2554 ปีที่ 20, ฉบับที่ 7434, หน้า 5

Posted by dmhstaff/sty-lib

7 เมษายน 2554

By DMH Staffs

Views, 5697