ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

วิจัยปริศนาใหญ่ที่สุดของมนุษย์คนไม่รู้จักว่า "ความสุขคืออะไร''

นักวิทยาศาสตร์ พยายามขบคิดปริศนาใหญ่ที่สุดของมนุษย์เรื่องหนึ่งที่ว่า ความสุขคืออะไร ให้ออก โดยฟังจากความคิดเห็นของบุคคลต่างๆไม่น้อยกว่า 1,000 คน

คณะนักจิตวิทยาของอังกฤษได้ความรู้จากการวิจัยความเห็นของบุคคลต่างๆ จากการให้ตอบแบบสอบถาม ได้พบว่า คนส่วนใหญ่ก็บอกไม่ถูกว่าความสุขขึ้นอยู่กับอะไรเหมือนกัน หลายคนคิดว่าขึ้นกับความมั่งมี มีรถคันโตๆ หรือบ้านเรือนใหญ่โต "แต่คนที่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้หมดแล้ว ก็ไม่ได้รู้สึกว่า มีความสุขเหนือกว่าคนที่รู้สึกสนุกกับชีวิต"

หัวหน้าคณะวิจัยออกความเห็นว่า คนเรามักจะคิดแต่เรื่องทำให้จิตใจเศร้าหมอง คิดแต่เรื่องที่ทำไม่ดี ข้าวของที่หายหกตกหล่นไป และสิ่งของที่ยังขาดอยู่ แทนที่จะพอใจในสิ่งที่มีอยู่สมใจอยู่แล้ว "ที่จริงเราควรจะหาความสุขในชีวิตกันไว้ เพราะเหตุว่าชีวิตของคนเรานั้นสั้นนัก"

พวกเขามีความเห็นว่า ความสุขไม่ได้ขึ้นกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงอย่างเดียว อย่างเช่น รักแท้ ความมั่งมี หรือการงานอันท้าทาย หากแต่เป็นเรื่องซับซ้อนยิ่งกว่านั้น.

15 January 2546

By ไทยรัฐ

Views, 3244