ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

4 วิธีออกกำลังกายกำราบอารมณ์หงุดหงิด

4 วิธีออกกำลังกายกำราบอารมณ์หงุดหงิด

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

คนขี้โมโหอ่านตรงนี้ เดบรา ดาลีย์ ผู้เขียนหนังสือ Body Moves กล่าวไว้ว่า คนที่มักโกรธ ร่างกายจะหลั่งสารอะดรีนาลิน ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วและเพิ่มความดันโลหิต คนขี้โมโหมีแนวโน้มเป็นโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงมากกว่าคนอื่น

ดาลีย์จึงแนะนำให้หมั่นควบคุมอารมณ์ไปพร้อมๆ กับออกกำลังกาย ซึ่งเทคนิคออกกำลังกายสำหรับคนขี้หงุดหงิดมีดังนี้

1. ออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่ไม่รุนแรงมาก แต่ต่อเนื่องเช่น เต้นแอโรบิก วิ่ง และว่ายน้ำ อย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ล่ะ 3 - 5 ครั้ง

2. ออกกำลังกายแบบผ่อนคลาย เช่น ไทชิและโยคะเป็นประจำ เพื่อกำจัดอารมณ์ด้านลบ

3. สำหรับคนชอบวิ่ง ควรวิ่งแต่ละครั้งให้ได้ระยะทาง 4.8 - 8 กิโลเมตร

4. เดินออกกำลังกายในวันหยุดเป็นประจำอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที

ดาลีย์กล่าวว่า หากทำได้ตามนี้ สมองจะหลั่งสารแห่งความสุขที่ชื่อว่าเอนดอร์ฟิน ร่างกายที่ตึงเครียดจะผ่อนคลายและมีความสมดุลอารมณ์มากขึ้น

คนขี้โกรธก็จะเปลี่ยนเป็นคนอารมณ์ดีที่สุขภาพแข็งแรงค่ะ

*******************************************

นิตยสารชีวจิตปีที่ 13, ฉบับที่ 299, 16 มีนาคม 2554 หน้า 16

Posted by dmhstaff/sty-lib

17 May 2554

By นิตยสารชีวจิต

Views, 6559