ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

10 ขั้นตอนนอนฟังเพลงคลายสมองคนทำงาน

10 ขั้นตอนนอนฟังเพลงคลายสมองคนทำงาน

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

หลังชั่วโมงทำงานอันแสนเหนื่อยล้า มาฝึกนอนฟังเพลงเพื่อผ่อนคลายอารมณ์กับ อาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีกันดีกว่าค่ะ

แนะนำให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้โดยให้ทราบว่า เมื่อ หายใจเข้าให้หายใจเข้าลึกๆ ทางจมูก และเมื่อ หายใจเข้าให้หายใจออกทางจมูกและปากช้าๆ พร้อมกับเปล่งเสียง “เฮ้อ” ออกมาดังๆ เพื่อให้การฝึกได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะ

ขั้นที่ 1 เปิดเพลงจังหวะสบายๆ เช่น เพลงของโมซาร์ท ให้เสียงดังพอเหมาะนอนหงาย วางมือข้างลำตัว แล้วทิ้งน้ำหนักตัวลงกับพื้นให้มากที่สุด หายใจเข้าและออกจนรู้สึกผ่อนคลาย

ขั้นที่ 2 ใช้นิ้วนางและนิ้วกลางแทงขมับทั้งสองข้างแรงปานกลาง หายใจเข้าพร้อมกับนวดวนเบาๆ ตามเข็มนาฬิกา 3 รอบกลั้นหนึ่งลมหายใจ จากนั้นหายใจออกทางปาก ให้เสียงลมผ่านไรฟัน “ซือ” พร้อมกับนวดวนเบาๆ ทวนเข็มนาฬิกา 3 รอบ นับเป็น 1 เซต

ขั้นที่ 3 กำมือให้แน่น หายใจเข้า พร้อมกับงอข้อศอกเข้าหาตัว ให้ท่อนแขนส่วนบนราบติดพื้น กำปั้นอยู่ระดับไหล่ กลั้นหนึ่งลมหายใจ ขณะเดียวกันออกแรงเกร็งจนกล้ามเนื้อต้นแขนสั่น ถอนหายใจ พร้อมกับวางมือลงข้างลำตัว นับเป็น 1 เซต

ขั้นที่ 4 แขนทั้งสองข้างเหยียดตรง หงายฝ่ามือขึ้น หายใจเข้า พร้อมกับวาดแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ กลั้นหนึ่งลมหายใจ ขณะเดียวกันออกแรงยืดจนแขนขวาตึงถอนหายใจ พร้อมกับวาดแขนกลับสู่ข้างลำตัว สลับทำด้ายซ้าย นับเป็น 1 เซต

ขั้นที่ 5 หายใจเข้า พร้อมกับยกขาขวาให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเหยียดขาตรงและกระดกปลายเท้าเข้าหาลำตัว กลั้นหนึ่งลมหายใจ พร้อมออกแรงเกร็งขา จากนั้นถอนหายใจ พร้อมกับวางขากลับสู่ท่าเดิม สลับทำด้านซ้าย นับเป็น 1 เซต

ขั้นที่ 6 ยกมือขวาจับไหล่ซ้าย หายใจเข้า พร้อมกับลูบหัวไหล่ลงมาถึงบริเวณเหนือข้อศอกช้าๆ กลั้นหนึ่งลมหายใจ แล้วถอนหายใจ พร้อมกับวางมือขวาลงข้างลำตัวสลับทำด้านซ้าย นับเป็น 1 เซต

ขั้นที่ 7 หายใจเข้า พร้อมกับงอแขนขวาและซ้ายวางไขว้ทับกันบนหน้าอก กลั้นหนึ่งลมหายใจ แล้วถอนหายใจ พร้อมกับยกแขนทั้งสองข้างลำตัว นับเป็น 1 เซต

ขั้นที่ 8 ใช้ฝ่ามือถูกันเร็วๆจนรู้สึกร้อน หายใจเข้า พร้อมกับยกมือทั้งสองข้างจับแก้มให้รู้สึกถึงความอุ่น กลั้นหนึ่งลมหายใจ แล้วถอนหายใจ พร้อมกับวางแขนลงข้าลำตัว นับเป็น 1 เซต

ขั้นที่ 9 ใช้หลังมือขวาแตะบริเวณใต้คางด้านซ้าย ปลายนิ้วทั้งห้าชิดใบหู หายใจเข้า พร้อมกับลูบหลังมือจากใต้คางด้านซ้ายไปขวา กลั้นหนึ่งลมหายใจ แล้วถอนหายใจพร้อมกับวางแขนขวาลงข้างลำตัว สลับทำด้านซ้าย นับเป็น 1 เซต

ขั้นที่ 10 วางมือขวาทับมือซ้ายลงบริเวณกะบังลม (เหนือเอว) หายใจเข้า แล้วกลั้นลมหายใจ จากนั้นถอนหายใจ พร้อมกับวางแขนทั้งสองข้างลงข้างลำตัว นับเป็น 1 เซต

หมายเหตุ : ทำขั้นที่ 2-10 อย่างละ 4

*******************************************

นิตยสารชีวจิตปีที่ 13, ฉบับที่ 298, 1 มีนาคม 2554, หน้า 20

Posted by dmhstaff/sty-lib

30 May 2554

By นิตยสารชีวจิต

Views, 4822