ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ดนตรีบำบัดช่วยให้คนไข้ที่มือ-แขน-ขาพิการฟื้นตัวเร็วขึ้น

เสียงดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ที่อยู่ใกล้ตัวเรา ซึ่งคนไทยจะผูกพันกันมายาวนาน ตั้งแต่แรกเกิดตอนอยู่ในเปลก็จะได้ยินเสียงเห่กล่อมแล้ว ตามมาด้วย วัฒนธรรมประเพณีรอบตัวทำให้ได้ยินเสียงมาตลอด ดังนั้น เมื่อได้ยินเสียงดนตรีคราใดจะรู้สึกเหมือนมีอะไรมากระตุ้นให้สดชื่น จิตใจสบาย ยิ่งผู้ที่ชอบด้วยแล้วหน้าตาจะแจ่มใสทีเดียว

เสียงดนตรีมีพลังลี้ลับเร้นแฝงอยู่ภายใน จะช่วยกระตุ้นให้เกิดพลังทั้งกายและจิตใจควบคู่ กันไป จึงได้มีผู้นำมาใช้บำบัดกับผู้พิการในรูป แบบต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องอัมพาตของแขน ขาหรือนิ้วมือ ดนตรีบำบัดมิใช่เป็น การรักษาโรคให้หายขาดแต่จะช่วยเสริมการบำบัดรักษาโรคให้ได้ผล ดีขึ้น

คุณชัยวุฒิ ดินปรางค์ นักดนตรีบำบัดและนันทนาการ ศูนย์ เวชศาสตร์ ฟื้นฟูสวางคนิวาส สภา กาชาดไทย ได้บอกว่า การนำดนตรีมาบำบัดคนไข้พิการนั้นจะยึดหลัก 3 ประการ คือ ใช้มือเพื่อกระตุ้นสมอง ใช้เสียงและอากาศมาบริหารอวัยวะภายใน และทำร่างกายให้เข้าจังหวะ และได้สรุปถึงผลงานที่ได้วิจัยไว้ให้ ฟังด้วย ฝักเล่นดนตรีทุกวันจะช่วย ให้มีการหดตัวของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวของข้อ ทั้งข้อไหล่ ข้อศอก ข้อมือ รวมทั้งการงอ-เหยียดนิ้วมือด้วย

เครื่องดนตรีที่ใช้มีหลายแบบตามความ เหมาะสมของความพิการที่จะฟื้นฟู เช่น เครื่องเคาะจังหวะ ได้แก่ ทรัมเมอริน กระดิ่งพวง เครื่องใช้ที่มือกดหรือดัน ได้แก่ อังกะลุง จะใช้มือแขนข้างที่อ่อนแรงเล่นดนตรีไปตามเพลงและจังหวะที่กำหนดให้ทุกวัน วันละ 30 นาที ราว 2 เดือน ก็จะวัดกำลังของกล้ามเนื้อดู เปรียบเทียบกันกับก่อนทำ พบว่านอกจากกล้ามเนื้อจะมีแรงมาก ขึ้นแล้ว สภาพจิตใจและสมองจะพลอยดีขึ้น ร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลาย เรื่องกังวลใจลดลง ที่สำคัญมีกำลังใจเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะต่อสู้กับความพิการจนเข้าสู่ปกติ ให้ช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด

สวางคนิวาส สภากาชาด ไทย ถนนสุขุมวิท บางปู เป็น หน่วยงานทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูของ รพ.จุฬาฯ มีคนไข้พิการมากมายในรูปแบบต่าง ๆ สถานที่กว้างขวาง มีทั้งคนไข้มารับการดูแลชั่วคราวและรับไว้ ภายใน ข้าพเจ้าได้มีโอกาสผ่านเข้ามา ศ.น.พ.เสก อักษรานุเคราะห์ ได้พาเยี่ยมชม พบคนไข้มารับการรักษามาก มีหน่วยการรักษาหลายรูปแบบอย่างครบวงจร โดยมีหลักว่า จะต้องให้ผู้พิการทั้งหลายเหล่านี้สามารถทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองให้ได้ ได้แก่ ล้างหน้า แปรงฟัน เข้าห้องน้ำ กินข้าว หวีผมแต่งตัว จึงค่อยกลับบ้าน

ได้มาดูมาเห็นถึงการฟื้นฟูบำบัดของผู้ พิการต่าง ๆ แล้วมีข้อคิดว่า การป้องกันไว้ก่อน ไม่ให้เกิดขึ้นเป็นดีที่สุด โดยเฉพาะโรคที่ทำให้ เกิดผลต่อสมองและอุบัติเหตุจนทำให้เกิดอัมพาตและกระดูกแขนขาหัก การมาแก่ไขตามหลังเป็นเรื่องระยะยาวต้องเสียทั้งเวลาและค่า ใช้จ่ายอย่างมาก ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2395-0021-2

สวางคนิเวศ เป็นอาคารที่พักสำหรับผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย อาคารสูง 8 ชั้น 168 ห้อง อยู่ริมทะเลเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่อยู่ในบริเวณสวางคนิวาส เวลาเจ็บป่วยสามารถ ใช้บริการทางแพทย์ในนั้นได้ ท่านผู้ใดที่สนใจอยากมาอยู่กรุณาติดต่อ โทร. 0-2703-9639-46.

26 October 2545

By นายแพทย์สุวิทย์ เกียรติเสวี

Views, 5472