ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

๙ ท่าบริหารข้อมือ สำหรับคนชอบคลิก

๙ ท่าบริหารข้อมือ สำหรับคนชอบคลิก

Posted by DMH Staff/Sty-Lib

คลิก คลิก คลิก

คนที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์คงคุ้นเคยกับเสียงนี้เป็นอย่างดี เพราะในวันหนึ่งๆ เราต้องกดเมาส์นับร้อยนับพันครั้ง โดยหารู้ไม่ว่า การใช้นิ้วชี้กดและลากเมาส์เป็นประจำโดยขาดการบริหารข้อมือ อาจนำโรคร้ายแรงที่ชื่อว่า โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ (Carpal Tunnel Syndrome) ทำให้เกิดอาการปวดและชาตามข้อมือ หากปล่อยทิ้งไว้นาน อาการนี้จะลุกลามไปสู่บริเวณต้นคอซึ่งถือว่ารุนแรงมาก

ชีวจิต จึงมีท่าบริหารเส้นประสาทและเส้นเอ็นบริเวณท่อนแขนและข้อมือมาแนะนำ ดังนี้

ท่าบริหารเส้นประสาทแขนและข้อมือ

1.ตั้งฝ่ามือขึ้นแล้วกำมือ

2.แบมือและเหยียดนิ้วทุกนิ้วให้ตรงที่สุด โดยให้แต่ละนิ้วชิดกัน

3.หงายฝ่ามือไปด้านหลัง ขณะเดียวกันให้กางนิ้วโป้งให้ห่างจากฝ่ามือมากที่สุด

4.ใช้นิ้วหัวแม่มืออีกข้างดึงนิ้วโป้งให้ห่างจากฝ่ามือให้มากที่สุด

ทำแต่ละท่าค้างไว้ประมาณ 7 วินาทีควรทำซ้ำตั้งแต่งขั้นตอนที่ 1-4 อีกวันละ 5 ครั้ง

ท่าบริหารเส้นเอ็นข้อมือ

1.ตั้งฝ่ามือขึ้น แบมือและเหยียดนิ้วทุกนิ้วให้ตรง

2.งอนิ้วมือทุกนิ้วยกเว้นนิ้วโป้งให้ปลายนิ้วจรดโคนนิ้ว

3.กำมือและแบมือ

4.งอข้อนิ้วมือตรงโคนนิ้วของทุกนิ้ว ยกเว้นนิ้วโป้ง ให้ทำมุมตั้งฉากกับฝ่ามือ

5.กดนิ้วมือลงมาที่ฝ่ามือเบาๆ ขณะเดียวกันพยายามดึงนิ้วโป้งห่างออกจากฝ่ามือให้มากที่สุด

ทำแต่ละท่าค้างไว้ประมาณ 7 วินาที ควรทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-5 อีกวันละ 5 ครั้ง ระหว่างทำงาน ปลีกเวลามาบริหารข้อมือสัก 1-2 นาที ชีวจิต คอนเฟิร์มว่าไม่ป่วย และหายเมื่อยเป็นปลิดทิ้งแน่นอน

*******************************************

นิตยสารชีวจิต. ปีที่ 13, ฉบับที่ 299, 16 มีนาคม 2554, หน้า 16

Posted by dmhstaff/sty-lib

20 June 2554

By นิตยสารชีวจิต

Views, 6900