ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

6 วิธีสร้างความสงบให้ตัวเอง

6 วิธีสร้างความสงบให้ตัวเอง
Posted by DMH Staff/Sty-Lib

ยามใดที่มีปัญหาถาโถมเข้ามาในชีวิตหากใจไม่สงบพอนอกจากเครียดจนหาทางออกไม่เจอแล้วอาการป่วยกายอาจถามหา

ฉะนั้นมาสร้างความสงบให้ตัวเองด้วยวิธีต่อไปนี้กันค่ะ

1. ปล่อยอารมณ์ ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง จากนั้นปลดปล่อยอารมณ์ออกมาจนกว่าจะรู้สึกดี เช่น ร้องไห้เมื่อรู้สึกเสียใจ ตะโกนดังๆ เมื่อรู้สึกโกรธ (แต่ต้องไม่กวนผู้อื่น) อย่าฝืนและยึดติดในอารมณ์ที่คอยดึงให้จิตใจสับสน ไม่เป็นสุข

2. เปลี่ยนความคิด เลิกคิดหมกมุ่นว่าทำไมจึงเกิดปัญหาขึ้นแต่ควรคิดว่าในปัญหาย่อมมีเรื่องดีซ่อนอยู่ การเปลี่ยนความคิดจะช่วยลดระดับความว้าวุ่นในใจลงได้

3. มองเป็นเรื่องเล็ก อย่าคิดว่าปัญหาใหญ่เกินกว่าจะแก้ไข การมองให้เป็นเรื่องเล็กจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่า คุณสามารถควบคุมปัญหาดังกล่าวได้

4. พบปะเพื่อน นัดพบหรือนัดกินอาหารกับคนสนิท ซึ่งเป็นทั้งผู้ฟังและผู้ชี้แนะที่ดี ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและได้ข้อแนะนำที่ดีจากบุคคลเหล่านั้น

5. ระบายใส่กระดาษ เขียนระบายปัญหาที่เกิดขึ้นลงในบันทึกส่วนตัวอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน วิธีนี้นอกจากจะช่วยคลายความวิตกกังวลและสร้างความสงบขึ้นทีละน้อยแล้ว ยังให้มองเห็นสาเหตุและวิธีแก้ไขปัญหาชัดเจนขึ้นด้วย

6. ทำดี การช่วยเหลื่อผู้คนรอบข้างจะช่วยให้เราเลิกหมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องของตัวเอง

นิ่งสงบช่วยสยบความป่วยใจกายได้ค่ะ

*******************************************
นิตยสารชีวจิต. ฉบับที่ 283, ปีที่ 12,

16 กรกฎาคม 2553, หน้า 20

Posted by dmhstaff/sty-lib

11 July 2554

By ชีวจิต

Views, 5553