ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ทำสมาธิสร้างเอนไซม์อายุยืน

ทำสมาธิสร้างเอนไซม์อายุยืน
Posted by DMH Staff/Sty-Lib

เคยสงสัยไหมคะว่า ทำไมคนที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือทำสมาธิเป็นประจำจึงดูผุดผ่องอ่อนกว่าวัย งานวิจัยนี้มีคำตอบค่ะ

การศึกษานี้ทำโดย ทอนย่า เจค็อบ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียในเดวิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยอาสาสมัคร 30 คน ได้ฝึกทำสมาธิในสถานที่ฝึกสมาธิในรัฐโคไลราโดวันละ 6 ชั่วโมง นานต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน วิธีการทำสมาธิคือ การทำจิตให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยการเฝ้าดูลมหายใจและการเจริญเมตตาภาวนา

เอลิซาเบท แบล็กเบิร์น ผู้ร่วมวิจัยซึ่งเคยได้รับรางวัลโนเบลปี ค.ศ. 2009 เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเทโลเมียร์ กล่าวถึงการศึกษาครั้งนี้ว่า

“ผลบางอย่างจากการฝึกสมาธินานสามเดือนได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงจำนวนเอนไซม์เทโลเมอเรสในร่างกายของกลุ่มอาสาสมัคร”

หลังจากสามเดือนผ่านไป นักวิจัยพบว่า การทำงานของเอนไซม์เทโลเมอเรส ของอาสาสมัครที่ทำสมาธิทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉลี่ยถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ทั้งยังเพิ่มปริมาณการหลั่งเอนไซม์ดังกล่าวขึ้นด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการชะลอวัยและการมีอายุยืน

เนื่องจากทุกครั้งที่มีการถอดแบบดีเอ็นเอที่โครโมโซม ส่วนที่เรียกว่าเทโลเมียร์ ซึ่งเป็นทางของดีเอ็นเอจะสั้นลงเรื่อยๆ ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโครโมโซมจะลดน้อยลงเรื่อยๆ ด้วย ซึ่งที่นักวิจัยเชื่อว่ากระบวนการนี้เองเป็นสาเหตุของความแก่และความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ

ทว่าเอนไซม์เทโลเมอเรสจะตอบสนองต่อการซ่อมแซมเทโลเมียร์ที่ถูกทำลายดังกล่าว ดังนั้นเมื่อเอนไซม์เทโลเมอเรสทำงานได้เต็มที่ จึงสามารถช่วยลดผลกระทบหรือหยุดเซลล์ไม่ให้แก่ลงได้

อยากเป็นหนุ่มเป็นสาวไปนานๆ ลองหันมาทำสมาธิเป็นประจำกันดีไหมคะ

*******************************************

นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 305, ปีที่ 13, 16 มิถุนายน 2554 หน้า14

Posted by dmhstaff/sty-lib

28 July 2554

By นิตยสารชีวจิต

Views, 3618