ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

คุณกำลังเป็นโรคเซ็งเรื้อรังอยู่หรือเปล่า?

คุณกำลังเป็นโรคเซ็งเรื้อรังอยู่หรือเปล่า?
Posted by DMH Staff/Sty-Lib

คุณกำลังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่าคะ

มีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยอ่อนอยู่เป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะพักผ่อนหรือบำรุงร่างกายมากขนาดไหน แต่อาการก็ยังคงอยู่

ถ้าใช่ นั่นแสดงว่าคุณอาจกำลังเป็นโรคเซ็งเรื้อรัง!

โรคเซ็งเรื้อรังที่เรากำลังกล่าวถึงอยู่นี้ ไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกที่เกิดความเบื่อหน่ายอะไรสักอย่าง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เมื่อเกิดขึ้นก็จะหายไปเองได้ แต่โรคเซ็งเรื้อรังนี้เป็นกลุ่มอาการของโรคอย่างหนึ่ง ในทางภาษาแพทย์เรียกว่า กลุ่มอาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง โดยมักจะมีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยอ่อนอยู่เป็นเวลานาน (อาจนานเป็นเดือนหรือปี) บางรายอาจมีอาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มต้นจากอาการปวดศีรษะ เจ็บบริเวณต่อมน้ำเหลือง ปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย ขาดสมาธิ ซึ่งจะเป็นอาการที่คล้ายกับโรคไข้หวัดใหญ่แต่อาการทั้งหมดเหล่านี้จะคงอยู่นานกว่า ส่วนใหญ่มักเกิดภายหลังอาการป่วยบางชนิด เช่น ไข้หวัดใหญ่ ท้องเสียอย่างรุนแรง ในขณะที่บางรายพบว่าเกิดขึ้นได้หลังจากมีภาวะเครียดอย่างรุนแรง

โรคเซ็งเรื้อรังจะพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 2-4 เท่า โดยอาจเกิดจากความแตกต่างในเรื่องเพศ เมื่อเป็นแล้วแพทย์จะให้การรักษาด้วยการให้ยาต้านอารมณ์ซึมเศร้า ยาเพิ่มภูมิคุ้มกันและในบางรายอาจให้ยาสงบประสาทร่วมด้วยเพื่อลดอาการวิตกกังวลและช่วยให้หลับ และอาจให้ยาตามอาการที่ผู้ป่วยมี เช่น ยาระงับปวด หรือยาแก้โรคภูมิแพ้ เป็นต้น

ใครที่กลัวว่าตัวเองจะเข้าข่ายกลุ่มอาการนี้ อย่าเพิ่งกังวลนะคะ เพราะผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำแนะนำในการป้องกันโรคเซ็งเรื้อรังไว้ด้วยว่าให้พยายามรักษาสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยป้องกันโรคเซ็งเรื้อรังได้

*******************************************

นิตยสาร HealthToday ปีที่ 9, ฉบับที่ 107, กุมภาพันธ์ 2553, หน้า 12

Posted by dmhstaff/sty-lib

1 August 2554

By HealthToday

Views, 3806